Izdvajanje Klinike za dječje bolesti iz KBC-a Sestara milosrdnica uvod u stvaranje nacionalne dječje bolnice


Takva objedinjena dječja  bolnica trebala bi postati i nacionalni centar za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju o čemu je jučer na svojoj prvoj sjednici raspravljalo i istoimeno Povjerenstvo koje je osnovao ministar zdravlja Rajko Ostojić.

Zadaća Povjerenstva, u kojemu je sedam od ukupno 14 stručnjaka koji se u Hrvatskoj bave tim područjem medicine,  jest izraditi kliničke smjernice i jedinstvene protokole liječenja za djecu s hematološkim i onkološkim bolestima.

Povjerenstvo smatra da je liječenje te djece u Hrvatskoj visoko kvalitetno i na razini svjetskih klinika, ali da je nužno poboljšati stručnu i znanstvenu organizaciju rada te nadzor u provođenju zdravstvene zaštite kod te skupine bolesnika.

Odlučeno je i da se pri Hrvatskom liječničkom zboru osnuje Stručno društvo za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju koje će dalje usmjeravati rad stručnjaka i klinika.Pisane vijesti