Lijekovi moraju biti pravovremeno dostupni diljem EU-a i po pristupačnoj cijeni

  • Slika /2020 Vijesti/naslovna predsjedanjeeu2020 konferencija.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

EU ministri zdravstva okupili su se putem videokonferencije kako bi raspravljali o pristupu lijekovima i dali inicijalni politički doprinos za daljnje aktivnosti u okviru razvoja Farmaceutske Strategije.

Hrvatsko predsjedništvo danas je organiziralo videokonferenciju kao zamjenu za neformalni sastanak ministara zdravstva EU-a, koji je trebao biti održan u Zagrebu. Prim. Vera Katalinić-Janković, pomoćnica ministra zdravstva, predsjedala je sastankom, uz sudjelovanje Stelle Kyriakides, povjerenice zadužene za zdravlje i sigurnost hrane, profesora Guida Rasija, izvršnog ravnatelja EMA-e (Europske agencije za lijekove) te  EFTA-e.

U uvodnom govoru povjerenica Kyriakides istaknula je univerzalnost i pristup, kao dva sveobuhvatna cilja kojima se omogućava sigurnost opskrbe lijekovima. Povjerenica Kyriakides i profesor Rasi naglasili su važnost pravovremenog otkrivanja nestašica i povećanja proizvodnje u EU, kako bi se osigurala sigurnost opskrbe lijekovima na unutarnjem tržištu.

Ministri su raspravljali o pouzdanom i kontinuiranom pristupu lijekovima, također uzimajući u obzir pandemiju COVID-19 koja je naglasila i pogoršala postojeći problem opskrbe važnim lijekovima u Europi. Naglašeno je da širenje pandemije COVID-19 stvara ogroman pritisak na zdravstveni sustav država članica te da je važno nastaviti jačati suradnju između država članica i Europske komisije kako bi se osigurala dostupnost i pristupačnost lijekova.

Osim toga, ministri su razmijenili mišljenja o razvoju nove farmaceutske strategije za Europu i dali joj inicijalni politički doprinos. Razgovori su bili usredotočeni na vezu između farmaceutske strategije i industrijske strategije koja je objavljena u ožujku, te najavljenog plana gospodarskog oporavka.

„Današnjim sastankom podsjetili smo na obveze preuzete Zaključcima Vijeća o jačanju ravnoteže u farmaceutskim sustavima u EU i državama članicama iz 2016. godine, te smo, u svijetlu pandemije COVID-19, ojačali napore zajedničkog djelovanja u cilju unaprjeđenja funkcioniranja europskog tržišta lijekovima, kako bi se bolje suočili s budućim izazovima. Adekvatna opskrba sigurnim, učinkovitim i pristupačnim lijekovima ključna je za naše građane i pacijente diljem Europe."
Prim. Vera Katalinić-Janković, pomoćnica ministra zdravstva

„Pandemija koronavirusa pokazala nam je više no ikada kako nam je potrebna nova farmaceutska strategija EU kako bismo osigurali pristupačnost, održivost i sigurnost opskrbe. Moramo uspostaviti načine za proizvodnju lijekova unutar EU-a i osigurati da građani i bolnice mogu u svakom trenutku imati pristup osnovnim lijekovima. Imamo kolektivnu odgovornost staviti pacijenta u središte, i stoga pozdravljam današnju konstruktivnu raspravu s ministrima."
Stella Kyriakides, povjerenica zadužena za zdravlje i sigurnost hrane

Također, naglašena je potreba jačanja komunikacije među dionicima u području lijekova, uključujući nacionalna nadležna tijela i predstavnike industrije.Stranica