Nastavljamo raditi na poboljšanju položaja liječnika