Opća bolnica Varaždin – Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

  • Slika /2019 Slike/1..jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof Opće bolnice Varaždin je uspješno okončala provedbu projekta "Izgradnja spojnog objekta između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom prometnicom i opremanje Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof".

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".

Provedba ovog projekta je trajala od 12. ožujka 2015. godine do 01. lipnja 2019. godine.

Ukupni iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava u okviru ovoga projekta je iznosio 51.545.743,56 HRK, a njime je osigurana izgradnja i energetska obnova novog spojnog objekta bruto površine od 2.969,95 m2 kojim su povezani Odjel 2 i Odjel 3 uz uspostavu nove servisne prometnice. Novoizgrađeni objekt je opremljen sa 72 nova kreveta za palijativne pacijente, novim digitalnim RTG i UZV uređajem, setom opreme za hematološko-biokemijski laboratorij, endoskopiju te pulmološku dijagnostiku.

Projekt doprinosi energetskoj uštedi, smanjenju troškova tekućeg i investicijskog održavanja te osigurava povećanje smještajnih kapaciteta i funkcionalnih sadržaja koji su bolnici nedostajali, ali omogućava i pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Ovim projektom se doprinosi ciljevima Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“, Nacionalne strategije razvoja zdravstva za razdoblje od 2012.-2020. godine ali i Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj od 2015. do 2016. godine (s kasnijim izmjenama/ dopunama) na način da se postiže veća učinkovitost bolničkoga sustava i njegova održivost kroz smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele i to na način da se osigura prijelaz na jeftinije oblike liječenja pacijenta koji uključuje skrb unutar dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije.
 

Stranica