„Oralni karcinom: Stomatolozi spašavaju živote“

Slika /Vijesti/2015/Oralni karcinom- predavanje.JPG

Zagreb, 10. rujna 2015. - Ministarstvo zdravlja je u suradnji sa Stomatološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu u četvrtak 10. rujna 2015. predstavilo Program ranog otkrivanja oralnog karcinoma.

Kroz Program ranog otkrivanja oralnog karcinoma, Ministarstvo zdravlja i Stomatološki fakultet zagrebačkog Sveučilišta ciljaju podići znanje neophodno za rano dijagnosticiranje oralnog karcinoma. Provedbom programa će stomatolozi u Republici Hrvatskoj ostvariti jedinstvenu značajnu javnozdravstvenu ulogu svoje profesije u prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju oralnog karcinoma u Republici Hrvatskoj. Programom ranog otkrivanja oralnog karcinoma educirat će se stomatolozi i pacijenti kako rano prepoznati leziju koja može upućivati na oralni karcinom.

Prilikom predstavljanja, ministar zdravlja prim. Siniša Varga dr.med.dent izjavio je: „Program ranog otkrivanja oralnog karcinoma još je jedan iskorak hrvatskog zdravstvenog sustava, u kojem sve veći i značajniji naglasak dajemo upravo ranom otkrivanju kao jednom od najznačajnijih alata uspješnog liječenja zloćudnih bolesti. Zahvaljujem Radnoj skupini koja je radila na pripremi Programa, koji je jedan od stupova uspješne provedbe Strateškog plana promicanja i zaštite oralnog zdravlja“.

Program ranog otkrivanja oralnog karcinoma jedan je od posebnih programa namijenjenih naročito osjetljivim skupinama, definiran ove godine donesenim Strateškim planom promicanja i zaštite oralnog zdravlja 2015. - 2017.

Da bi se doktori dentalne medicine pravilno educirali o samom pregledu, Radna skupina za rano otkrivanje oralnog karcinoma pod vodstvom predsjednika prof.dr.sc.Ivana Alajbega, prodekana SFZG pripremila je nekoliko postupnika sa slikama i protokolom o samom pregledu, do akcija kao što su Dani otvorenih vrata na Zavodu za oralnu patologiju SFZG.
 

Predstavljajući Program ranog otkrivanja oralnog karcinoma, prof.dr.sc. Alajbeg je podsjetio kako u Republici Hrvatskoj godišnje od te zloćudne bolesti umre u prosjeku oko pet stotina ljudi.

Europski parlament i Vijeće europskih stomatologa (Council of European Dentists (CED)) su 23. lipnja 2015. održali sastanak sa svrhom podizanja svijesti o značaju ranog otkrivanja oralnog karcinoma i o ulozi stomatološke profesije u spašavanju života. Tada je kao ovogodišnju tema Europskog dana oralnog zdravlja odabran oralni karcinom.

Predsjednik Nacionalnog povjerenstva za dentalnu medicinu, univ.mag.Željko Rotim izrazio je prilikom predstavljanja rada Povjerenstva veliko zadovoljstvo time što su Ministarstvo zdravlja i Stomatološki fakultet prepoznali priliku za promicanje oralnog zdravlja i kroz suradnju u ovom programu. Dr. Rotim podsjetio je i na uspješan početak provedbe Strateškog plana promicanja i zaštite oralnog zdravlja upravo kod onih najmlađih, provedbom akcije "Praznici su za tebe, ali ne i za tvoje zube“, u lipnju ove godine.

Dekan Stomatološkog fakulteta prof.dr.sc. Hrvoje Brkić zahvalio je Ministarstvu zdravlja na ideji da partner na programu ranog otkrivanja karcinoma bude Stomatološki fakultet, kao institucija zdravstvene i obrazovne izvrsnosti. Najavio je i novi projekt fakulteta financiran iz strukturnih fodnova EU, gdje studenti 6. godine stomatologije praktičnu nastavu pohađaju u dijelovima Hrvatske gdje nema dovoljno stomatologa, primjerica na otocima, u Slavoniji, Banovini i Lici.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr.sc. Damir Boras izrazio je veliko zadovoljstvo činjenicom da znanstvena zajednica i državne institucije uspješno surađuju na projektima od javnozdravstvenog značaja, što je dobar putokaz i drugim znanstvenim institucijama.Pisane vijesti | Projekti i programi