Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji

  • Slika /2020 Slike/vuk srijemska 3.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Vukovarsko-srijemska županija je uspješno okončala EU projekt pod nazivom: „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji“, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 8.085.509,54 HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“.

Provedba ovog projekta je trajala od 10. travnja 2017. godine do 02. siječnja 2020. godine dok je završno izvješće o provedbi projekta odobreno početkom lipnja 2020. godine.  

Projektom je osigurano poboljšanje uvjeta pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja u Vukovarsko-srijemskoj županiji (Dom zdravlja Vinkovci, Vukovar, Županja) kroz ulaganje u nabavu medicinske opreme, manje građevinske zahvate/adaptacije te edukaciju djelatnika. Navedeno će rezultirati povećanjem broja jednostavnijih dijagnostičkih postupaka na razini primarne zdravstvene zaštite te smanjenjem broja izdanih uputnica pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice za 15%. 

Među nabavljenom opremom za domove zdravlja i koncesionare se nalazi medicinska oprema poput defibrilatora, EKG Holtera, apieratora, pulsnih oksimetara za djecu, spirometara, oftalmoskopa, CTG aparata, digitalnih ortopana, polimerizacijskih lampi i sl. 
Projektom je osigurano provođenje tzv. horizontalnih politika EU kojima se između ostaloga osigurava promicanje ravnopravnosti spolova i kvalitetnijih uvjeta rada na radnom mjestu. 

Ovim projektom se doprinosi specifičnom cilju 9a1., Prioritetne osi 8 Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“ i Nacionalne strategije razvoja zdravstva za razdoblje od 2012.-2020. godine kroz smanjenje broja uputnica pružatelja primarne zdravstvene skrbi u bolnice u depriviranim/izoliranim područjima.  
 

Pisane vijesti