Uspješno okončan projekt "Kraći put do zdravlja"

  • Slika /2020 Slike/SB1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod je uspješno okončala EU projekt pod nazivom: „Kraći put do zdravlja“, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 39.833.422,66 HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“. 

Provedba projektnih aktivnosti je trajala od 08. veljače 2017. godine do 31. prosinca 2019. godine dok je završno izvješće o provedbi projekta odobreno krajem lipnja 2020. godine.  

Projektom: „Kraći put do zdravlja“, uložena su financijska sredstva u adaptaciju prostora i opremanje odjela dnevnih bolnica u Općoj bolnici Dr. Josip Benčević Slavonski Brod čime se poboljšala efikasnost i organizacija rada i to na način da je povećan broj prijema u dnevnim bolnicama, a smanjen broj prijema na akutne bolničke odjele za 3% u odnosu na 2013. godinu.  

U sklopu projekta rekonstruiran je prostor dnevne bolnice za pedijatriju i laboratorij te je medicinskom, nemedicinskom i tehničkom opremom opskrbljeno 17 odjela dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija. 

Projektom je osigurano provođenje tzv. „horizontalnih politika“ EU kojima se između ostaloga osigurava poštivanje načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije na radnom mjestu te jednak pristup osoba s invaliditetom. 

Ovim projektom je ostvaren doprinos Specifičnom cilju 9a2. Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“ i Nacionalne strategije razvoja zdravstva za razdoblje od 2012.-2020. godine kroz povećanje kapaciteta obrade pacijenata u dnevnim bolnicama te samim time smanjenja prijema na akutne bolničke odjele kao najskupljeg oblika liječenja pacijenata. 

Pisane vijesti