U Zagrebu će se u ponedjeljak održati Prva regionalna ministarska konferencija o darivanju i transplantaciji organa „Srce regiji“

Cilj ove Ministarske konferencije je osigurati angažman i političku podršku ministara zdravstva zemalja Jugoistočne Europe razvoju uspješnih programa darivanja i presađivanja organa koji se temelje na etičkim principima, preporukama i smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (Madridska Rezolucija), Istambulske deklaracije te na zahtjevima EU Direktive i Akcijskog plana o darivanju i presađivanju organa.

Kao vodeća država u svijetu po broju realiziranih darivatelja na milijun stanovnika, kao i po broju transplantacija bubrega i jetre, Republika Hrvatska je prepoznala važnost i potrebu snažne regionalne inicijative i neodgodive, koordinirane akcije usmjerene na osiguranje dostupnosti transplantacijskih usluga u zemljama Jugoistočne Europe, čiji se zdravstveni sustavi trenutno suočavaju s nizom etičkih, organizacijskih i stručnih izazova i zahtjeva u području transplantacijske medicine.Pisane vijesti