U Zagrebu je održana Prva regionalna ministarska konferencija o darivanju i transplantaciji organa "Srce regiji"

  • Slika

Hrvatska je danas prva zemlja u svijetu po broju donora organa te po broju presađenih organa, a najveći uspjeh bilježi u transplantacijama jetre i bubrega.

Ministar je ocijenio kako je hrvatskom uspjehu pridonijela dobra organizacija sustava s vrhunskim profesionalcima, politička volja, ali i mediji koji su stvarali pozitivnu klimu i ukazivali na važnost darivanja organa.

U prošloj godini Hrvatska je zabilježila rekordan broj darivanja organa. Ukupno je presađeno 413 organa, među kojima 239 bubrega, 124 jetre, 38 srca i 12 gušterača. U odnosu na 2010. godinu broj darivatelja je porastao za 13 posto, broj transplantacija za 4 posto, a lista čekanja je smanjena za 14 posto.

Zahvaljujući dosadašnjoj suradnji sa svojim susjedima, Hrvatska je potpisala sporazume o suradnji s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. U sklopu te suradnje hrvatski stručnjaci iz područja presađivanja organa svoje znanje i vještine prenose svojim kolegama, a početkom srpnja, naglasio je ministar, u Podgorici će se obaviti prva transplantacija organa u Crnoj Gori uz pomoć hrvatskih stručnjaka.

Konferenciju je podržao hrvatski predsjednik Ivo Josipović koji je na otvorenju naglasio kako je transplantacijska medicina dobar primjer suradnje zemalja jugoistočne Europe te kako je moguće pridonijeti miru i stabilnosti u regiji. Hrvatska je time dokazala, naglasio je predsjednik , da može biti prva i u znanosti i u medicini a ne samo u sportu.

Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić kazala je da su uspjesi na području transplantacijske medicine „dokaz da Hrvatska može“, te naglasila kako Hrvatska ima vrlo dobar, liberalan i stimulativan zakon koji uređuje to područje.

U ime Europske komisije Isabel de la Mata Barranco iskazala je spremnost u pružanju potpore povezivanju  zemalja regije u transplantacijskom programu, dok je veleposlanik delegacije Europske komisije u  Hrvatskoj Paul Vandoren istaknuo važnost Eurotransplanta zahvaljujući kojem je moguća brza razmjena organa među zemljama Europske unije

Glavni tajnik Vijeća za regionalnu suradnju Hidajet Bišćević je izrazio vjeru da će Hrvatska postaviti još snažnije temelje za suradnju u regiji i  bolju dostupnost organa zemljama regije.

Cilj ove Ministarske konferencije je osigurati angažman i političku podršku ministara zdravstva zemalja Jugoistočne Europe razvoju uspješnih programa darivanja i presađivanja organa koji se temelje na etičkim principima, preporukama i smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (Madridska Rezolucija), Istambulske deklaracije te na zahtjevima EU Direktive i Akcijskog plana o darivanju i presađivanju organa.

Kao vodeća država u svijetu po broju realiziranih darivatelja na milijun stanovnika, kao i po broju transplantacija bubrega i jetre, Republika Hrvatska je prepoznala važnost i potrebu snažne regionalne inicijative i neodgodive, koordinirane akcije usmjerene na osiguranje dostupnosti transplantacijskih usluga u zemljama Jugoistočne Europe, čiji se zdravstveni sustavi trenutno suočavaju s nizom etičkih, organizacijskih i stručnih izazova i zahtjeva u području transplantacijske medicine.Pisane vijesti