FAO-GM PLATFORM-a / CODEX ALIMENTARIUS (International food standard)

FAO GM FOODS  PLATFORM“ jedinstvena online platforma koja omogućuje direktan  pristup zbirki  međunarodnih službenih  dokumenata Codex Alimentarius  kao i drugih dokumenata za hranu  s naglaskom na GM hranu te  procjenu rizika hrane dobivene iz GM biljaka
link-a : http://www.fao.org/food/food-safety-quality/gm-foods-platform/resources/en/#st.