Kemikalije i biocidni pripravci

Nakon 1. lipnja 2017. godine smjese moraju biti razvrstane, označene i zapakirane isključivo prema Uredbi CLP. Više na stranicama: ECHA – CLP 2017 i Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (HZTA)
Rok za predregistraciju prema Uredbi REACH istekao je 31. svibnja 2017. godine. Više na stranicama: ECHA – REACH 2018 i letku: Registrirajte svoje kemikalije
Osnovne obvezujuće uredbe za kemikalije i biocidne pripravke su:
Uredba REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals)

Uredba CLP (Classification, Labelling and Packaging) Uredba BPR (Biocidal Products Regulation) Uredba PIC (Prior Informed Consent procedure)  
Nacionalne službe za pomoć:
            https://echa.europa.eu/hr/-/croatia-heldesk
            helpdesk-reach@miz.hr (Ministarstvo zdravstva – odredbe Uredbe REACH)
            biocidi@miz.hr (Ministarstvo zdravstva – odredbe Uredbe BPR)
            hzt@hzt.hr (Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping – odredbe Uredbe CLP)
            broj telefona za izvanredna stanja: 01 / 2348 - 342
            (Centar za kontrolu otrovanja - Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Ksaverska cesta 2)
 
Dodatne informacije možete pronaći i na sljedećim stranicama:
            Europska agencija za kemikalije (EHCA) - https://echa.europa.eu/hr/
            Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA) - http://www.hzt.hr/
            EUR-Lex stranice (zakonodavstvo EU)
            http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr