Kvaliteta zdravstvene zaštite i sigurnost pacijenata

Kvalitetu zdravstvene zaštite moguće je definirati na različite načine. Svjetska zdravstvena organizacija definira je kao zdravstvenu uslugu koja po svojim  obilježjima zadovoljava definiranim zahtjevima, a sadašnjim stupnjem znanja i dostupnim resursima ispunjava očekivanja bolesnika da dobiju najbolju moguću skrb uz minimalan rizik za zdravlje i blagostanje.

Prema Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 118/2018) kvaliteta zdravstvene zaštite jest rezultat mjera koje se poduzimaju sukladno suvremenim spoznajama u zdravstvenim postupcima, a koje osiguravaju najviši mogući povoljan ishod liječenja i smanjenje rizika za nastanak  neželjenih posljedica za zdravlje ljudi.