Procjena zdravstvenih tehnologija

Dana 11. siječnja 2022 godine stupila je na snagu UREDBA (EU) 2021/2282 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU. Uredba se primjenjuje od 12. siječnja 2025. godine. U cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU.