Kolektivni ugovor

S obzirom na naknadne upite zdravstvenih ustanova, pojašanjavamo danu uputu u dijelu koji se odnosi na uvećanje plaće za rad u dežurstvu na blagdan:

"Radnik kojemu dežurstvo počinje ili završava na dan blagdana, plaćeno je radno vrijeme provedeno u dežurstvu i radnik ima pravo na uvećanje plaće za 150 posto prema stvarno odrađenim satima te nema pravo na naknadu plaće za blagdan."