Rješenja i zaključci Ministarstva zdravlja

  • Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske,  budući je dostava Rješenja ostala bezuspješna, sukladno članku 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09). objavljuje  Rješenje Klasa: UP/I-131-02/13-03/03 Urbroj: 534-04-1-2/3-17-4 od 10. travnja 2017. godine
  • Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske objavljuje Zaključak kojim je stranka Draženka Šarić Šimić iz Nizozemske, Diepenbrockllan 12, 1817 KM Alkmaar pozvana na postupanje u predmetu izdavanja Europske profesionalne kartice od 16. svibnja 2016. godine, KLASA: UP/I-131-01/16-03/11, URBROJ: 534-04-1-2/3-16-2, sukladno članku 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09).
  • Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske objavljuje dopis kojim je odgovoreno na upit stranke Veine Rogine, dr. med. dent. iz Donjeg Miholjca, Gorica 13 od 30. svibnja 2016. godine, KLASA: 131-01/14-02/41, URBROJ: 534-04-1-2/3-16-2, sukladno članku 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09).
  • Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske objavljuje Rješenje kojim se potvrđuje vjerodostojnost i valjanost dokumenata u IMI dosjeu Zvonka Majstorovića od 06. lipnja 2016. godine, KLASA: UP/I-131-01/16-03/13, UR. BROJ: 534-04-1-2/3-16-2,  sukladno članku 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09).