Kemikalije i biocidni pripravci

Nakon 1. lipnja 2017. godine smjese moraju biti razvrstane, označene i zapakirane isključivo prema Uredbi CLP. Više na stranicama: ECHA – CLP 2017 i Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (HZTA)
Rok za predregistraciju prema Uredbi REACH istekao je 31. svibnja 2017. godine. Više na stranicama: ECHA – REACH 2018 i letku: Registrirajte svoje kemikalije
Osnovne obvezujuće uredbe za kemikalije i biocidne pripravke su:
Uredba REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals)

Uredba CLP (Classification, Labelling and Packaging) Uredba BPR (Biocidal Products Regulation) Uredba PIC (Prior Informed Consent procedure)  
Nacionalne službe za pomoć:
            https://echa.europa.eu/hr/-/croatia-heldesk
            helpdesk-reach@miz.hr (Ministarstvo zdravstva – odredbe Uredbe REACH)
            biocidi@miz.hr (Ministarstvo zdravstva – odredbe Uredbe BPR)
            hzt@hzt.hr (Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping – odredbe Uredbe CLP)
            broj telefona za izvanredna stanja: 01 / 2348 - 342
            (Centar za kontrolu otrovanja - Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Ksaverska cesta 2)
 
Dodatne informacije možete pronaći i na sljedećim stranicama:
            Europska agencija za kemikalije (EHCA) - https://echa.europa.eu/hr/
            Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA) - http://www.hzt.hr/
            EUR-Lex stranice (zakonodavstvo EU)
            http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr
 
OBAVIJEST za proizvođače, distributere i daljnje korisnike

REF-5 projekt (REACH–EN-FORCE)
U tijeku je operativna faza koordiniranog projekta Europske agencije za kemikalije (ECHA-e) o nadzoru nad prosljeđivanjem informacija o opasnim kemikalijama.
Koordiniranim projektom ECHA-e naziva REF-5 predviđeno je da se tijekom 2017. godine u svim državama članicama EU obave inspekcijski nadzori s ciljem kontrole prosljeđivanja informacija uz i niz lanac opskrbe, a koje se odnose na opasne tvari za koje je potrebna izrada scenarija izloženosti (tvari koje su proizvedene ili uvezene u količinama od najmanje 10 tona godišnje-čl. 14. st. 4. Uredbe REACH). Nadzori će obuhvaćati uvide u proširene sigurnosno-tehničke listove tj. STL-ove uz koje su priloženi scenariji izloženosti za identificirane uporabe. Svrha izrade i uporabe scenarija izloženosti trebala bi biti provođenje utvrđenih mjera upravljanja rizicima za konkretne radne postupke (uporabe) kako bi se iz smanjila izravna izloženost radnika na mjestu rada te neizravna izloženost ljudi i segmenata okoliša određenoj tvari za koju je izrađen scenarij. Nadzor će obuhvaćati tvrtke koji su izravni dobavljači tvari (proizvođači, uvoznici), daljnji korisnici, distributeri ili krajnji korisnici, a obaviti će se ovisno o količini proizvedene ili korištene tvari te svojstvima tvari.
Osnovne odredbe Uredbe REACH koje se odnose na predmetni projekt su:
  • čl. 14., 31-32., 34-39.,
  • prilog I. (izrada izvješća o kemijskoj sigurnosti/scenarija izloženosti za identificirane uporabe),
  • prilog II. (zahtjevi za sastavljanje sigurnosno-tehničkih listova).

Više informacija može se pronaći na ECHA-linku:
https://echa.europa.eu/-/chemical-safety-for-workers-targeted-by-next-eu-enforcement-project