Natječaji 2021. godine

Drugi natječaj za prijavu programa zdravstvenih organizacija - ovisnost 2021

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava

Datum objave: 13. rujna 2021. godine

Rok za dostavu prijava:  13. listopada 2021. godine


Natječaj za prijavu projekata udruga - ovisnost 

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava


Datum objave: 13. rujna 2021. godineRok za dostavu prijava:  13. listopada 2021. godine


Natječaj za udruge za prijavu programa - psihosocijala

Odluka o financiranju
 

Datum objave: 13. rujna 2021. godine


Rok za dostavu prijava:  13. listopada 2021. godine

 

Natječaj za prijavu programa zdravstvenih organizacija - ovisnost 2021.

 Odluka o raspodjeli financijskih sredstava