Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije

Slika /2019 Slike/logo hr pres.jpg
Prioriteti iz područja zdravstva tijekom Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske Unije

Polazeći od vlastitih pozitivnih iskustava u području presađivanja i darivanja organa, Ministarstvo zdravstva će uložiti posebne napore kako bi se istražile mogućnosti tješnje suradnje između država članica i njezina daljnjeg unaprjeđenja.

U sklopu dostizanja ciljeva održivog razvoja na području zdravstva, Ministarstvo zdravstva će poticati rasprave o cjeloživotnoj zdravstvenoj skrbi. Suočeni s teretom starenja populacije i povećanom pojavnošću kroničnih nezaraznih bolesti, želi se potaknuti učinkovitije korištenje dostupnih rješenja u zdravstvu.
Za vrijeme predsjedanja Vijećem EU nastavit će se raditi na usuglašavanju uredbe o procjeni zdravstvenih tehnologija kojom se želi odgovoriti na rastuću potrebu analize učinaka novih lijekova i zdravstvenih tehnologija na razini EU‑a.


Popis događaja iz područja zdravstva tijekom HR PRES 2020 u RH
  1. Zajednički sastanak Glavnih voditelja liječništva, sestrinstva i dentalne medicine, Zagreb, 3.- 4. ožujka 2020.  
  2. Konferencija na visokoj razini o presađivanju i darivanju organa, Zagreb, 16.-17.ožujka 2020.
  3. Sastanak na visokoj razini državnih službenika EU–COPOLAD (1.–2. travnja 2020.)/Sastanak na visokoj razini državnih službenika EU – CELAC, Zagreb, 2.- 3. travnja 2020.
  4. Tjedan e-Zdravstva, Rovinj, 15.-17.travnja 2020.
  5. Neformalni sastanak Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i zaštitu potrošača/Neformalni EPSCO (zdravstvo), Zagreb, 29. - 30. travnja 2020.
  6. Posjet atašea zaduženih za zdravstvo, Zagreb, 30. travnja 2020.
  7. Sastanak Nacionalnih EU koordinatora za droge (NDC), Zagreb, 14. svibnja 2020.
  8. Sastanak direktora sektora za područje međunarodnog strateškog pristupa upravljanja kemikalijama i otpadom nakon 2020., Zagreb, 26. - 27. svibnja 2020.