Jednostavna nabava

Naputak za postupak jednostavne nabave u primjeni od 01.01.2020.

Naputak za postupak jednostavne nabave
I. Izmjena naputka za postupak jednostavne nabave
II. Izmjena naputka za postupak jednostavne nabave


Naputak za postupak jednostavne nabave u primjeni od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naputak za postupak jednostavne nabave