Plan nabave

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017 i 144/2020), Plan nabave i sve njegove promjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, gdje su javno dostupni u rubrici „Planovi nabave“.