15. Klinika za dječje bolesti Zagreb_ Potrošni materijal za sterilizaciju