Priprema i provedba postupaka zajedničke nabave

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., a vezano uz reformu C5.1. R4 Osiguranje financijske održivosti zdravstvenog sustava, Ministarstvo zdravstva je postavilo za cilj sklapanje Okvirnih sporazuma za 85% nabavnih kategorija koje čine 80% ukupne bolničke potrošnje i uspostavljen kontinuitet u provedbi bez praznih razdoblja od isteka važećih do sklapanja novih okvirnih sporazuma za iste kategorije.
 
U svrhu postizanja navedenog cilja i održivosti istog provode se sljedeće aktivnosti:
I. Ministar zdravstva odlukom određuje nabavne kategorije i određuje zajedničke naručitelje/središnja tijela koja provode zajedničku javnu nabavu.
II. Između svih uključenih dionika sklapaju se sporazumi o zajedničkoj provedbi kojima se utvrđuju međusobna ovlaštenja i dužnosti sporazumnih strana.
III. Osnivaju se Stručna povjerenstva za javnu nabavu koja pripremaju i provode postupke zajedničke nabave.
IV. Pripremaju se i provode postupci zajedničke nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi što obuhvaća različite aktivnosti (provedba analize tržišta, izrada dokumentacije o nabavi s troškovnicima/tehničkim specifikacijama, objava postupaka nabave, zaprimanje, pregled i ocjena ponuda te u konačnici sklapanje okvirnih sporazuma temeljem kojih zdravstvene ustanove/korisnici sklapaju pojedinačne ugovore i izdaju narudžbenice).
 
Ministarstvo zdravstva će na ovome mjestu objavljivati informacije o pripremi i provedbi svakog pojedinog postupka zajedničke nabave, uključujući obavijesti o analizi tržišta, zapisnike/izvješća o održanim tehničkim konzultacijama, preslike sporazuma o zajedničkoj provedbi, odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva, okvirnih sporazuma i dokumentacije o nabavi s troškovnicima/tehničkim specifikacijama.

 
1. Ministarstvo zdravstva_Potrošni materijal za medicinski potpomognutu oplodnju, ginekologiju i humanu reprodukciju
2. Ministarstvo zdravstva_ Ugradbeni i potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju
3. Ministarstvo zdravstva_ Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i dodatni pribor za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca
4. Ministarstvo zdravstva_Potrošni materijal za nuklearnu medicinu
5. Ministarstvo zdravstva_ Ugradbeni i potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku neuroradiologiju
6. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu_ Potrošni materijal za transfuziologiju
7. Klinički bolnički centar Osijek_ Kirurški šivaći materijal
8. Klinički bolnički centar Zagreb_Ugradbeni materijal za vaskularnu kirurgiju
9. Klinički bolnički centar Zagreb_Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju
10. Klinički bolnički centar Zagreb_Usluga preuzimanja i daljnje obrade medicinskog/infektivnog otpada
11. Klinički bolnički centar Zagreb_Ugradbeni i potrošni materija za intervencijsku radiologiju
12. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice_Implantati za uho (uključujući umjetne pužnice)
13. Klinički bolnički centar Zagreb_ Ugradbeni i potrošni materijal za elektrofiziologiju
14. Klinička bolnica Merkur_ Medicinski potrošni materijal_Gips
15. Klinika za dječje bolesti Zagreb_ Potrošni materijal za sterilizaciju
16. Klinički bolnički centar Split_ Materijal za zatvaranje i spajanje rana (spajači, rezači-stapleri)
17. Klinički bolnički centar Split_ Materijal za postojeće EKG monitore i defibrilatore te ostali pribor za praćenje srčanih funkcija
18. Klinički bolnički centar Zagreb_ Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju i izvantjelesni krvotok
19. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice_ Potrošni materijal za gastroenterologiju
20. Klinika za ortopediju Lovran_ Ugradbeni materijal za ortopediju i ortopedski implantati
21. Klinički bolnički centar Osijek_ Potrošni materijal za otorinolaringologiju
22. Klinički bolnički centar Split_ Laparoskopski instrumenti i potrošni materijal za elektrokirurgiju
23. Klinički bolnički centar Rijeka_ Kirurški instrumenti
24. Klinički bolnički centar Rijeka_ Reagensi, testovi i ostali potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku
25. Klinički bolnički centar Rijeka_ Naprave i instrumenti za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika
26. Klinički bolnički centar Rijeka_ Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju
27. Klinički bolnički centar Zagreb_ Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele
28. Klinički bolnički centar Zagreb_ Ostali lijekovi (koji nisu uključeni u kategorije pod brojem 1. i 17.)
29. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice_Potrošni materijal za onkologiju i radioterapiju
30. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice_Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate
31. Klinički bolnički centar Osijek_Kateteri, drenovi, sonde i kanile
32. Klinička bolnica Dubrava_Ugradbeni materijal za plastičnu kirurgiju
33. Klinička bolnica Dubrava_Potrošni materijal, naprave i instrumenti za anesteziologiju i intenzivnu medicinu
34. Klinička bolnica Dubrava_Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju
35. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice_Ugradbeni materijal za traumatologiju
36. Klinička bolnica Dubrava_Potrošni materijal za neurologiju
37. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje_ Posebne skupine lijekova
38. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje_ Zaštitarske usluge
39. Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“_Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)
40. Hrvatski zavod za javno zdravstvo_Brzi antigenski testovi
41. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje_Licence za korištenje softverskih proizvoda i usluga
42. Hrvatski zavod za javno zdravstvo_Oprema i sredstva za čišćenje i održavanje
43. Hrvatski zavod za javno zdravstvo_ Reagensi, testovi i potrošni materijal za mikrobiologiju
44. Klinička bolnica Merkur _Medicinski potrošni materijal za hemodijalizu
45. Klinička bolnica Dubrava _Potrošni materijal za dentalnu medicinu
46. Klinička bolnica Merkur_Medicinski plinovi
47. Ministarstvo zdravstva_Usluge osiguranja
48. Ministarstvo zdravstva_Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele
49. Ministarstvo zdravstva_Posebne skupine lijekova
50. Ministarstvo zdravstva_Nabava, najam, pranje i glačanje rublja
51. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje_Telekomunikacijske usluge - javna govorna usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži