Analiza tržišta

Ministarstvo zdravstva i zdravstvene ustanove koje su Odlukom o zajedničkoj provedbi postupaka nabave određene kao središnja tijela, kao javni naručitelji, temeljem članka 198., stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 u daljnjem tekstu: ZJN 2016), prije pokretanja postupaka zajedničke javne nabave provode analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
Sukladno stavku 2. istog članka, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
Ministarstvo zdravstva će na ovome mjestu objavljivati informacije o provedbi analize tržišta za svaki pojedini postupak zajedničke nabave (uključujući i postupke koje provode druga središnja tijela), zajedno sa nacrtom tehničkih specifikacija i pozive svim zainteresiranim dionicima na zajednički sastanak („tehničke konzultacije“).
Za vrijeme trajanja analize tržišta u pojedinom postupku, zainteresirani dionici mogu dostavljati naručitelju koji je određen kao središnje tijelo za konkretnu nabavnu kategoriju svoje pisane prijedloge u svezi s objavljenim dokumentima.
Informacija o zaprimljenim prijedlozima s osvrtom na iste također se objavljuje na ovome mjestu po dovršetku analize tržišta.
 
1. Ministarstvo zdravstva_Potrošni materijal za medicinski potpomognutu oplodnju, ginekologiju i humanu reprodukciju
2. Ministarstvo zdravstva_ Ugradbeni i potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju
3. Ministarstvo zdravstva_ Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i dodatni pribor za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca
4. Ministarstvo zdravstva_ Oprema za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka
5. Ministarstvo zdravstva_ Ugradbeni i potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku neuroradiologiju
6. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu_ Potrošni materijal za transfuziologiju
7. Klinički bolnički centar Osijek_ Kirurški šivaći materijal
8. Klinički bolnički centar Zagreb_Ugradbeni materijal za vaskularnu kirurgiju
9. Klinički bolnički centar Zagreb_Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju
10. Klinički bolnički centar Zagreb_Usluge zbrinjavanja medicinskog/infektivnog otpada
11. Klinički bolnički centar Zagreb_Ugradbeni i potrošni materija za intervencijsku radiologiju
12. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice_Implantati za uho (uključujući umjetne pužnice)
13. Klinički bolnički centar Zagreb_ Ugradbeni i potrošni materijal za elektrofiziologiju
14. Klinička bolnica Merkur_ Medicinski potrošni materijal_Gips
15. Klinika za dječje bolesti Zagreb_ Potrošni materijal za sterilizaciju
16. Klinički bolnički centar Split_ Materijal za zatvaranje i spajanje rana (spajači, rezači-stapleri)
17. Klinički bolnički centar Split_ Materijal za postojeće EKG monitore i defibrilatore te ostali pribor za praćenje srčanih funkcija
18. Klinički bolnički centar Zagreb_ Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju i izvantjelesni krvotok
19. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice_ Potrošni materijal za gastroenterologiju
20. Klinika za ortopediju Lovran_ Ugradbeni materijal za ortopediju i ortopedski implantati
21. Klinički bolnički centar Osijek_ Potrošni materijal za otorinolaringologiju
22. Klinički bolnički centar Split_ Laparoskopski instrumenti i potrošni materijal za elektrokirurgiju
23. Klinički bolnički centar Rijeka_ Kirurški instrumenti
24. Klinički bolnički centar Rijeka_ Reagensi, testovi i ostali potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku
25. Klinički bolnički centar Rijeka_ Naprave i instrumenti za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika
26. Klinički bolnički centar Rijeka_ Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju
27. Klinički bolnički centar Zagreb_ Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele
28. Klinički bolnički centar Zagreb_ Ostali lijekovi (koji nisu uključeni u kategorije pod brojem 1. i 17.)
29. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice_Potrošni materijal za onkologiju i radioterapiju
30. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice_Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate
31. Klinički bolnički centar Osijek_Kateteri, drenovi, sonde i kanile
32. Klinička bolnica Dubrava_Ugradbeni materijal za plastičnu kirurgiju
33. Klinička bolnica Dubrava_Potrošni materijal za anesteziologiju
34. Klinička bolnica Dubrava_Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju
35. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice_Ugradbeni materijal za traumatologiju
36. Klinička bolnica Dubrava_Potrošni materijal za neurologiju
37. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje_ Posebne skupine lijekova
38. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje_ Zaštitarske usluge
39. Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“_Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)
40. Hrvatski zavod za javno zdravstvo_Brzi antigenski testovi
41. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje_Licence za korištenje softverskih proizvoda i usluga
42. Hrvatski zavod za javno zdravstvo_Oprema i sredstva za čišćenje i održavanje
43. Hrvatski zavod za javno zdravstvo_ Reagensi, testovi i potrošni materijal za mikrobiologiju
44. Klinička bolnica Merkur _Medicinski potrošni materijal za hemodijalizu
45. Klinička bolnica Dubrava _Potrošni materijal za dentalnu medicinu
46. Klinička bolnica Merkur_Medicinski plinovi
47. Ministarstvo zdravstva_Usluge osiguranja