6. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu_ Potrošni materijal za transfuziologiju