8. Klinički bolnički centar Zagreb_Ugradbeni materijal za vaskularnu kirurgiju