Bjelovarsko-bilogorska županija

  • Slika /2020 Programi i projekti/1..jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Bjelovarsko-bilogorska županija je uspješno okončala EU projekt pod nazivom: "Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije", za koji su dodijeljena bezpovratna sredstva u iznosu od 8.478.451,55 HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Bjelovarsko-bilogorska županija – „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“ 
 
Bjelovarsko-bilogorska županija je uspješno okončala EU projekt pod nazivom: „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 8.478.451,55 HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“. 

Provedba ovog projekta je trajala od 02. kolovoza 2017. godine do 14. veljače 2020. godine dok je završno izvješće o provedbi projekta odobreno početkom srpnja 2020. godine.  

Projektom je osigurano poboljšanje uvjeta pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije (ispostave u Bjelovaru, Čazmi, Garešnici, Grubišnom polju i Daruvaru) kroz ulaganje u građevinske adaptacije u 4 ispostave Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije i nabavu opreme za 40 ordinacija u ispostavama Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije i 33 ordinacije koncesionara.  

Nabavljenom opremom za domove zdravlja i koncesionare će se osigurati poboljšanje uvjeta pružanja i broja usluga primarne zdravstvene zaštite koja će dovesti do smanjenja broja izdanih uputnica za 5%. 

Među nabavljenom opremom za domove zdravlja i koncesionare se nalazi dijagnostičkoterapijska i medicinsko-tehnička oprema za ordinacije dentalne medicine, obiteljske medicine, ginekologije i pedijatrije. 

Projektom je osigurano provođenje tzv. horizontalnih politika EU kojima se između ostaloga osigurava promicanje ravnopravnosti spolova i kvalitetnijih uvjeta rada na radnom mjestu. 

Ovim projektom se doprinosi ciljevima Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“ i Nacionalne strategije razvoja zdravstva za razdoblje od 2012.-2020. godine kroz smanjenje broja uputnica pružatelja primarne zdravstvene skrbi u bolnice u depriviranim/izoliranim područjima.

Pisane vijesti