Novi zakoni iz područja transplantacijske medicine

ZAGREB, 14. prosinca - Hrvatski Sabor izglasao je dva zakona iz područja transplantacijske medicine - Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica i Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja.

Zakonom o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja usvojene su u cijelosti odredbe Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 53/2010/EU o sigurnosti i kvaliteti organa za
presađivanje te provedbene Direktive Komisije 2012/25/EU od 9. listopada 2012. o načinu izvješćivanja o razmjeni ljudskih organa namijenjenih presađivanju između država članica.

Zakonom o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja utvrđuju se uvjeti za presađivanje ljudskih organa u svrhu liječenja uključujući postupke darivanja, pribavljanja, testiranja, utvrđivanja obilježja darivatelja i organa, očuvanja, prijevoza i presađivanja organa. Zakonski prijedlog uređuje načela darivanja organa, način i uvjete uzimanja organa od žive ili umrle osobe te mjere zaštite darivatelja i primatelja organa.Vijesti iz medija