PRVI ZNANSTVENOSTRUČNI KONGRES „LJEČILIŠNI TURIZAM I PRIRODNI LJEKOVITI ČINITELJI“ RAB, 31.08.2018. - 02.09.2018.

  • Slika /2018 Vijesti/IMG_4156.jpg
  • Slika
  • Slika

U organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, na Rabu je od 31. kolovoza do 2. rujna 2018., održan 1. znanstvenostručni kongres „ Lječilišni turizam i prirodni ljekoviti činitelji“, za koji je Ministarstvo zdravstva prihvatilo pokroviteljstvo, prepoznajući važnost razvoja lječilišnog turizma.

Kongresu su nazočili pomoćnik ministra Ministarstva zdravstva, Zavoda za zdravstvene usluge u turizmu, dr. Mate Car, PhD, DIC i koordinatorica  zavoda,  Mirjana Vuković, dr.med.dent.
U radu kongresa sudjelovali su predavači Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije;  Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo;  Zavoda za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada  Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; gošće predavačice sa Sveučilišta Novi Sad; gošće predavačice  lječilišta iz Slovenije; Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija;  Kliničkog bolničkog centra, Rijeka; Fakulteta zdravstvenih studija Rijeka; ravnatelja i predavača specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju;  Zavoda za unaprjeđenje zaštite na radu; Centara za unaprjeđenje zdravlja; Astronomskog saveza, Psihijatrijske bolnice Rab; Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera te Doma zdravlja Primorsko goranske županije i Hrvatske turističke zajednice.

Stranica