Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Na temelju odredbe članka 13. stavka 9. točke 1.  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka USRH br.:U-I-1678/2013) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.