Zakoni i pravilnici

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 82/13 i 159/13),
  Pravilnici
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/13 i 137/13)
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06, 150/08 i 71/10),
  Pravilnici
 • Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 80/13)
 • Zakon o kvaliteti  zdravstvene zaštite  i socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 124/11),
  Pravilnici
 • Zakon o liječništvu (»Narodne novine«, br. 121/03 i 117/08)
 • Zakon o ljekarništvu (»Narodne novine«, br. 121/03, 35/08 i 117/08)
 • Zakon o sestrinstvu (»Narodne novine«, br. 121/03, 117/08 i 57/11)
 • Zakon o stomatološkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 121/03 i 117/08 i 120/09)
 • Zakon o primaljstvu (»Narodne novine«, br. 120/08 i 145/10)
 • Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 121/03 i 117/08)
 • Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 120/08.)
 • Zakon o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine«, br. 87/09.)
 • Zakon o krvi i krvnim pripravcima (»Narodne novine«, br. 79/06 i 124/11)
  Pravilnici
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08 i 43/09)
  Pravilnici
 • Zakon o suzbijanju zlouporabe droge (»Narodne novine«, br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09 i 84/11)
 • Zakon o provedbi Uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge ("Narodne novine" 80/2013)
  Popis droga . . .  
 • Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smet­njama (»Narodne novine«, br. 111/97, 128/99 i 79/02)
 • Zakon o lijekovima (»Narodne novine«, br. 76/13)
  Pravilnici
 • Zakon o medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/13)
  Pravilnici
 • Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica ("Narodne novine" br. 144/12)
 • Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja ("Narodne novine" br. 144/12)