Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Sudjelovanje građana, odnosno zainteresirane javnosti, jedno je od temeljnih načela europskog upravljanja javnim poslovima. U suvremenim demokracijama građani,
odnosno zainteresirana javnost imaju aktivnu ulogu i svojim sudjelovanjem utječu na unaprjeđenje kvalitete programa, zakona, drugih propisa i akata, te općenito na kvalitetu usluga javne uprave.

Kodeksom  savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. („Narodne novine“, br. 140/09)   se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).

Otvoreno i demokratsko društvo temelji se na stalnom dijalogu između građana, različitih društvenih skupina, dionika i sektora. Iako državna tijela i široki krug predstavnika zainteresirane javnosti imaju nerijetko različite uloge, zajednički cilj poboljšanja kvalitete života građana može se ostvariti samo na temelju uzajamnog povjerenja i uvažavanja.

Savjetovanje  u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata kojima se uređuju pitanjai zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit iziskuje otvorenost i
odgovornost, kako državnih tijela, tako i predstavnika zainteresirane javnosti.  Državna tijela provode savjetovanje uz jasno pojašnjenje pitanja o kojima se traži povratna informacija zainteresirane javnosti, mjera koje se u postupku savjetovanju koriste, te razloga donošenja određenog zakona. Predstavnici zainteresirane javnosti, odnosno organizacije i skupine u svojem doprinosu postupku savjetovanja o nacrtima zakona, drugih propisa i akata otvoreno i odgovorno navode interese, odnosno kategorije i brojnost korisnika koje predstavljaju.

Da bi bilo djelotvorno, savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pokreće se u vrijeme kada još uvijek postoji mogućnost utjecaja na nacrte zakona, propisa i drugih akata,
dakle u ranoj fazi njihove izrade kada su još sve opcije za njihovu doradu i promjenu otvorene. Postupak savjetovanja ujedno treba održati prihvatljivu ravnotežu između potrebe za djelotvornim donošenjem zakona, drugih propisa i akata i potrebe za odgovarajućim doprinosom predstavnika zainteresirane
javnosti.
Svrha je Kodeksa svim tijelima uključenima u proces donošenja zakona i propisa pružiti smjernice koje proistječu iz dosadašnjih konkretnih praktičnih iskustava dijaloga i suradnje tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj i zainteresirane javnosti. Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu, te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

U Ministarstvu zdravlja postoji koordinator za procjenu učinaka propisa i koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a Vaše primjedbe na objavljene materijale za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Prijedlog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i Prijedlog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, možete dostaviti do 6. lipnja 2013. godine na e-mail adresu biserka.gregurek@miz.hr

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Prijedlog plana propisa za 2014 godinu
PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI ZA 2015. GODINU

Poziva se zainteresirana javnost i javnost na javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s konačnim prijedlogom zakona, koja će se održati 15. lipnja 2015. godine od 11 do 12 sati u Ministarstvu zdravlja, soba 304.

Svi zainteresirani mogu dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje "e-Savjetovanja".

Savjetovanje je dostupno na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1281

U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici, pa Vas molimo da se registrirate prije komentiranja. Registrirati se možete putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/Account/Register

Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na https://savjetovanja.gov.hr/o-savjetovanjima/sto-su-to-e-savjetovanja-i-kako-se-ukljuciti-1123/kako-se-registrirati/1106.

Savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“

Dana 27. svibnja 2015. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću otvaranjem javne rasprave za Nacrt Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“.

Svi zainteresirani mogu dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje "e-Savjetovanja".

Savjetovanje je dostupno na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1218

U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici, pa Vas molimo da se registrirate prije komentiranja. Registrirati se možete putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/Account/Register

Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na https://savjetovanja.gov.hr/o-savjetovanjima/sto-su-to-e-savjetovanja-i-kako-se-ukljuciti-1123/kako-se-registrirati/1106

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Dana 19. svibnja 2015. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću otvaranjem javne rasprave za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Svi zainteresirani mogu dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje "e-Savjetovanja"

Savjetovanje je dostupno na poveznici

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=1131

U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici, pa Vas molimo da se registrirate prije komentiranja. Registrirati se možete putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/Account/Register

Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na https://savjetovanja.gov.hr/o-savjetovanjima/sto-su-to-e-savjetovanja-i-kako-se-ukljuciti-1123/kako-se-registrirati/1106

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Dana 19. svibnja 2015. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću otvaranjem javne rasprave za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama o zdravstvenoj zaštiti.

Svi zainteresirani mogu dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje "e-Savjetovanja"

Savjetovanje je dostupno na poveznici

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=1139

U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici, pa Vas molimo da se registrirate prije komentiranja. Registrirati se možete putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/Account/Register

Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na https://savjetovanja.gov.hr/o-savjetovanjima/sto-su-to-e-savjetovanja-i-kako-se-ukljuciti-1123/kako-se-registrirati/1106