Javni poziv za iskaz interesa i dostavu ponuda za suorganizaciju međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ tijekom HR PRES


MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Zagreb, 9. kolovoza 2019. godine

 
 
JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA I DOSTAVU PONUDA ZA SUORGANIZACIJU MEĐUNARODNE STRUČNE KONFERENCIJE „TJEDAN E-ZDRAVSTVA / E-HEALTH WEEK 2020“ TIJEKOM PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE
 
 
1. ŠTO JE „TJEDAN E-ZDRAVSTVA / E-HEALTH WEEK 2020“?
Tjedan e-zdravstva je najveći događaj u domeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija za zdravstvo u Europi, koji se održava svake godine u organizaciji države koja predsjeda Vijećem Europske unije te uz podršku Europske komisije.
Organizacija međunarodne stručne konferencije (u daljnjem tekstu: Konferencija) temelji se na presedanima i tradiciji uspostavljenoj posljednjih desetak godina tijekom predsjedanja zemalja članica Vijećem EU.
Događaj je dio agende Digitalnog jedinstvenog tržišta, na kojem sudjeluju zdravstveni stručnjaci, donositelji i provoditelji zdravstvenih politika te poslovni subjekti koji se bave razvojem rješenja za zdravstveni sustav.
Konferencija predstavlja priliku za razmjenu iskustava dionika u domeni e-zdravstva te proširivanje suradnje.
Republika Hrvatska je od ulaska u EU vrlo aktivno sudjelovala u raznim aktivnostima međunarodne suradnje iz područja e-zdravstva. Jedna je od država članica koja uspješno  implementira i testira prekograničnu suradnju. Hrvatski proizvođači digitalnih rješenja u zdravstvu sve su više prepoznati u regiji i globalno, a međunarodna konferencija pod nazivom „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ je njihov svojevrstan izlog te time multiplicira njihove mogućnosti umrežavanja i boljeg plasmana njihovih proizvoda, što doprinosi hrvatskom gospodarstvu.
Cilj Konferencije je da Republika Hrvatska pokaže napredak i snažno vodstvo u području e-zdravstva. Konferencija će afirmirati Hrvatsku kao nezaobilazan čimbenik u području e-zdravstva u Europi i usredotočiti se na poslovne i istraživačke mogućnosti u sustavu zdravstva. Očekivani broj sudionika događaja je tisuću.
 

1.1.TKO JE ORGANIZATOR?

„Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ organizira Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Organizator) uz potporu po ovom Javnom pozivu odabrane partnerske organizacije i to na sljedeći način:
 • Republika Hrvatska, kao predsjedavajuća država članica Europske unije od 1. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine, organizira jednodnevni sastanak na visokoj razini (do stotinu sudionika), gdje je pristup događaju ograničen na predstavnike država i izabrane sudionike,
 • Partnerska organizacija organizira trodnevnu međunarodnu stručnu konferenciju (tisuću sudionika) uz izložbeni dio za predstavnike industrije, nevladinog sektora i drugih organizacija vezanih uz e-zdravstvo,
 • Na marginama konferencije će se, prema dogovoru, održavati i drugi događaji, poput dvodnevnog sastanka tijela eHealth Network (do stotinu sudionika), koje također treba organizacijski i logistički uklopiti u Tjedan e-zdravstva,
 • Okvirni termin za održavanje događaja „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ je tri (3) dana uzastopno u mjesecu travnju 2020. godine,
 • Organizator će s partnerskom organizacijom koordinirati sve aktivnosti, kao i s Tajništvom Upravljačkog vijeća Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. i Međuresornog koordinacijskog vijeća Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.

1.2.TKO JE SUORGANIZATOR?

Suorganizator međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ je po ovom Javnom pozivu odabrana neprofitna organizacija, udruga, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja (u daljnjem tekstu: Suorganizator) s međunarodnim iskustvom u području e-zdravstva. Odabrani Suorganizator može biti pravna osoba koja je iskazala interes i dostavila ponudu po ovom Javnom pozivu, a koja udovoljava sljedećim zahtjevima:
 • posjeduje znanje, poslovnu mrežu i iskustvo u pripremi i provedbi događaja u području e-zdravstva sličnih događajima koji su se ranije održavali u zemljama EU-a tijekom njihovog predsjedanja Vijećem EU-a,
 • preuzima puni financijski rizik za izvođenje Konferencije u smislu upravljanja projektom, iznajmljivanja mjesta održavanja Konferencije, ugostiteljstva, tehničke podrške, medija, osoblja, angažiranja lokalnih agencija i pružatelja usluga, troškova govornika i slično,
 • osigurava dostupnost osoblja, resursa i globalne baze podataka kontakata s ciljem održavanja Konferencije koja se sastoji od ponude jedinstvenog i stručnog sadržaja te izložbenog dijela za predstavnike industrije, nevladinog sektora i drugih organizacija vezanih uz e-zdravstvo, kao i drugih mogućnosti umrežavanja za najmanje tisuću sudionika događaja,
 • osigurava pružatelje usluga, putničke agencije i slično, s ciljem ponude najboljih mogućih uvjeta i resursa te najbolje moguće usluge, cijena i rezultata Konferencije za sve uključene strane,
 • surađuje s Organizatorom uoči i tijekom Konferencije na zajedničkom marketinškom i komunikacijskom planu,
 • prikuplja prihode od Konferencije, uključujući kotizacije (iznos kotizacije plaćaju sudionici koja mora biti usuglašena s Organizatorom), sponzorstva, prijave delegacija i prihode od izložbenog dijela, kao i upravljanje svim komercijalnim dijelovima događaja, posebno vezanim uz izložbeni dio i sponzore.
 
2. TKO MOŽE DOSTAVITI PONUDU?
Na ovaj Javni poziv za iskaz interesa i dostavu ponuda za suorganizaciju međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ (u daljnjem tekstu: Javni poziv) može se javiti neprofitna organizacija, udruga, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja s međunarodnim iskustvom u području e-zdravstva.
 
2.1. UVJETI ZA SUORGANIZATORA
Suorganizator mora ispuniti sljedeće uvjete:
 1. Pokazati spremnost svoje organizacije za suorganizaciju međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“, putem pisane ponude,
 2. Postaviti iskusnog voditelja projekta za pripremu i provedbu međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-Zdravstva / e-Health Week 2020“,
 3. Osigurati raspoloživost jednog mjesta održavanja događaja na području Republike Hrvatske s prikladnim smještajnim kapacitetima i prostorima za izlaganje, uzimajući u obzir udaljenost od zračnih luka za međunarodne letove te okvirni termin za održavanje događaja tijekom tri (3) dana uzastopno u mjesecu travnju 2020. godine,
 4. Predložiti programske teme konferencije s ključnim napomenama i govornicima te prijedlogom broja i možebitnog rasporeda paralelnih sjednica.
 
3. POSTUPAK IZBORA SUORGANIZATORA
Krajnji rok za obavljanje svih poslova iz ovog Javnog poziva je datum 30. lipnja 2020. godine, odnosno završetak Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.
 
3.1. OBVEZNA DOKUMENTACIJA PONUDE

Obvezna dokumentacija u jednom (1) primjerku na hrvatskom ili engleskom jeziku sastoji se od sljedećih dokumenata:
 1. Ponuda za suorganizaciju međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ potpisana od strane ovlaštene osobe Suorganizatora, kojom Suorganizator prihvaća sve zahtjeve i uvjete te obveze navedene u ovom Javnom pozivu, i dokazuje međunarodno iskustvo u području e-zdravstva te značajno znanje o temi upravljanja zdravstvenim podacima i informacijama,
 2. Dokaz o registraciji Suorganizatora kao pravne osobe pri službenom tijelu za evidenciju neprofitnih organizacija, udruga, saveza, zajednica, mreža, koordinacija ili drugih oblika udruživanja,
 3. Potpisan životopis iskusnog voditelja projekta za pripremu i provedbu događaja koji uključuje međunarodnu stručnu konferenciju „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ i dokazuje iskustvo u organizaciji najmanje pet (5) događaja veličine, opsega i tematike kao „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“,
 4. Dokaz o raspoloživosti jednog mjesta održavanja događaja na području Republike Hrvatske s prikladnim smještajnim kapacitetima i prostorima za izlaganje, uzimajući u obzir udaljenost od zračnih luka za međunarodne letove te okvirni termin za održavanje događaja tijekom tri (3) dana uzastopno u travnju 2020. godine,
 5. Pisani prijedlog (do dvije stranice) programskih tema međunarodne stručne konferencije, s ključnim napomenama i govornicima te prijedlogom broja i možebitnog rasporeda paralelnih sjednica.
 
3.2. ROK I NAČIN PODNOŠENJA ISKAZA INTERESA I PONUDE
Ovaj Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva, pod rubrikom Istaknute teme (https://zdravstvo.gov.hr/istaknute-teme/11).
Rok za iskaz interesa i podnošenje ponuda po ovom Javnom pozivu iznosi osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva, odnosno od dana 9. kolovoza 2019. godine.
Dokumentaciju uz iskaz interesa i dostavu ponuda za suorganizaciju međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ iz točke 3.1. ovog Javnog poziva potrebno je dostaviti elektroničkom poštom na adresu hrpres2020@miz.hr s naznakom 'Javni poziv za iskaz interesa i dostavu ponuda za suorganizaciju međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“',  najkasnije do 17. kolovoza 2019. godine.
Dokumentacija koja je zaprimljena izvan roka neće se uzimati u obzir. Organizator zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju radi pojašnjenja iskaza interesa i ponuda.
 
3.3. PREGLED DOKUMENTACIJE ZA ISKAZ INTERESA I PONUDA TE KRITERIJI ZA OCJENU I ODABIR SUORGANIZATORA
Ministar zdravstva osniva Povjerenstvo za ocjenu zaprimljene dokumentacije za iskaz interesa i dostavljenih ponuda po ovom Javnom pozivu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje će pregledati zaprimljenu dokumentaciju. U svrhu osiguravanja ravnopravnosti svih subjekata koji imaju pravni interes podnijeti dokumentaciju po ovom Javnom pozivu, Ministarstvo zdravstva neće davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, ali može davati objašnjenja ovog Javnog poziva i to isključivo elektroničkom poštom na adresu hrpres2020@miz.hr.
 
 
Kriteriji za ocjenu i odabir:
 1. Dostavljena ponuda za suorganizaciju Konferencije, prema uvjetima navedenim u točki 2.1. i dokumentaciji navedenoj u točki 3.1. ovog Javnog poziva: najviše pet (5) bodova,
 2. Dostavljen dokaz o registraciji Suorganizatora kao pravne osobe pri službenom tijelu za evidenciju neprofitnih organizacija, udruga, saveza, zajednica, mreža, koordinacija ili drugih oblika udruživanja: najviše dva (2) boda,
 3. Dokazano iskustvo voditelja projekta za pripremu i provedbu međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-Zdravstva / e-Health Week 2020“: najmanje pet (5) bodova za iskustvo u najmanje pet (5) događaja iste veličine, opsega i tematike te po jedan (1) dodatni bod za iskustvo u svakom dodatnom događaju iste veličine, opsega i tematike,
 4. Dokazana raspoloživost jednog prikladnog mjesta održavanja događaja na području Republike Hrvatske: po jedan (1) bod za svaku zračnu luku s međunarodnim letovima udaljenu ne više od 300 kilometara od tog mjesta održavanja događaja,
 5. Dostavljen pisani prijedlog programskih tema ove međunarodne stručne konferencije, prema uvjetima navedenim u točki 2.1. ovog Javnog poziva: najviše tri (3) boda.
Odabrat će se ponuda ocijenjena najvećim brojem bodova. U slučaju da više pristiglih ponuda bude ocijenjeno jednakim brojem bodova, prednost će se dati onoj ponudi koja ima veći broj bodova prema kriteriju 3), a u ponovljenom slučaju prednost će se dati onoj ponudi koja ima veći broj bodova prema kriteriju 4). U slučaju i tada više ponuda s jednakim brojem bodova, prednost će se dati onoj ponudi koja je ranije zaprimljena elektroničkom poštom na adresu hrpres2020@miz.hr.
Organizator zadržava pravo izmjene, odnosno poništenja ovog Javnog poziva u cijelosti ili djelomično u svakoj njegovoj fazi i neprihvaćanja niti jedne pristigle ponude te će u tom slučaju svi subjekti koji su sudjelovali na ovom Javnom pozivu biti obaviješteni putem elektroničke pošte na adresu s koje je ponuda poslana.
 
3.4. OBJAVA ODLUKE O ODABIRU SUORGANIZATORA

Odluka o odabiru Suorganizatora međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva, pod rubrikom Istaknute teme (https://zdravstvo.gov.hr/istaknute-teme/11).
Ministarstvo zdravstva i odabrani Suorganizator sklopit će ugovor o poslovnoj suradnji, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.