Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“

Predmet Poziva je obnova infrastrukture u području zdravstva oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije odnosno nadoknada sredstava operacijama u području zdravstva za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 1.071.600.000,00 kuna koji je osiguran u Državnom proračunu RH a iz drugih izvora (Mehanizam za oporavak i otpornost) će biti osigurana sredstva za troškove operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz FSEU.
 
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su podijeljene na grupe:
1. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
2. Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije
3. Grupa 3.: Izvedba radova
4. Grupa 4: Upravljanje projektom i administracija
5. Grupa 5.: Promidžba i vidljivost
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do
iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 31.12.2021. godine, ovisno što
nastupa ranije.

Sredstvima Fonda za solidarnost Europske unije mogu biti sufinancirani projektni prijedlozi koji predviđaju dovođenje zgrade u prijašnje stanje. Troškovi za ostale radove koji predstavljaju poboljšice na predmetnoj infrastrukturi biti će financirani iz Mehanizma za oporavak i otpornost.