OBAVIJEST VEZANO ZA PRIJAVU DJELATNOSTI UVOZA, PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDNI DODIR S HRANOM

OBAVIJEST VEZANO ZA PRIJAVU DJELATNOSTI UVOZA, PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDNI DODIR S HRANOM
Sukladno Pravilniku o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom („Narodne novine“, broj 3/14 i 47/17) svaki subjekt u poslovanju s materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom a koji obavlja djelatnost proizvodnje i/ili uvoza i/ili distribucije, obvezan je prijaviti djelatnost na propisanom obrascu.

Ministarstvo zdravstva izdaje Potvrdu o prijavi djelatnosti nakon podnošenja zahtjeva.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje:

Obrazac za prijavu djelatnosti

Obrazac nisu obvezni podnositi:
Pravne ili fizičke osobe koje se bave maloprodajom; 
Pravne ili fizičke osobe koje isključivo uvoze ili distribuiraju sirovine za proizvodnju materijala i/ili predmeta (npr. monomeri, polimeri i sl.)
Ukoliko je pravna ili fizička osoba i distributer i uvoznik, može se izvršiti prijava na jednom obrascu, ali na način da se označe obje funkcije.

Kako poslati obrazac prijave djelatnosti?

Propisno ispunjen obrazac potrebno je dostaviti na sljedeću adresu:

Ministarstvo zdravstva
Ksaver 200a
10 000 Zagreb