Materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom


VODIČI EUROPSKE KOMISIJE
Detaljnije informacije o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (Food Contact Materials - FCM) kao i o EU zakonodavstvu možete pronaći na mrežnim stranicama Europske komisije:

http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/index_en.htm
 
http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/legislation/index_en.htm
 
OBAVIJEST VEZANO ZA PRIJAVU DJELATNOSTI UVOZA, PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDNI DODIR S HRANOM

OBAVIJEST VEZANO ZA PRIJAVU DJELATNOSTI UVOZA, PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDNI DODIR S HRANOM
Sukladno Pravilniku o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom („Narodne novine“, broj 3/14 i 47/17) svaki subjekt u poslovanju s materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom a koji obavlja djelatnost proizvodnje i/ili uvoza i/ili distribucije, obvezan je prijaviti djelatnost na propisanom obrascu.

Ministarstvo zdravstva izdaje Potvrdu o prijavi djelatnosti nakon podnošenja zahtjeva.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje:

Obrazac za prijavu djelatnosti

Obrazac nisu obvezni podnositi:
Pravne ili fizičke osobe koje se bave maloprodajom; 
Pravne ili fizičke osobe koje isključivo uvoze ili distribuiraju sirovine za proizvodnju materijala i/ili predmeta (npr. monomeri, polimeri i sl.)
Ukoliko je pravna ili fizička osoba i distributer i uvoznik, može se izvršiti prijava na jednom obrascu, ali na način da se označe obje funkcije.

Kako poslati obrazac prijave djelatnosti?
Propisno ispunjen obrazac sa upravnom pristojbom (biljeg) u iznosu od 20,00 kuna sukladno članku 4. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br.115/16) i tar. br. 4. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br. 8/17, 37/17), potrebno je dostaviti na sljedeću adresu:
Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10 000 Zagreb.