Prehrambeni aditivi, enzimi i arome

Prehrambeni aditivi, prehrambene arome i prehrambeni enzimi poznati su kao „Food Improvoment Agents“ tvari su koje se koriste za poboljšanje određenih svojstava hrane.

ZAKONODAVSTVO:

Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (Narodne novine br. 39/2013 i 114/18)
Uredba (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (konsolidirani tekst)
 
Uredba (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani, te o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91, uredbi (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 te Direktive 2000/13/EZ (konsolidirani tekst)
 
Uredba (EZ) br. 2065/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o aromama dima koje se uporabljuju ili su namijenjene za uporabu u ili na hrani (konsolidirani tekst)
 
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1321/2013 оd 10. prosinca 2013. o utvrđivanju popisa odobrenih primarnih proizvoda aroma dima za uporabu kao takvih u ili na hrani i/ili za proizvodnju deriviranih aroma dima na razini Unije
 
Uredba (EZ) br. 1332/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim enzimima i o izmjeni Direktive Vijeća 83/417/EEZ, Uredbe Vijeća (EZ) 1493/1999, Direktive 2000/13/EZ, Direktive Vijeća 2001/112/EZ i Uredbe (EZ) br. 258/97  (konsolidirani tekst)
 
VODIČI:
Guidance notes on the classification of food extracts with colouring properties
 
Guidance document describing the food categories in Part E of Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 on Food Additives
 
Guidance document on criteria for  categorisation of food enzymes
 
Korisni EU linkovi:
FOOD IMPROVEMENT AGENTS
 
DATABASE ON FOOD ADDITIVES
 
DATABASE ON FOOD FLAVOURINGS