Popis ovlaštenih pravnih osoba za mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

Temeljem Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine", br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) i Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke ("Narodne novine", br. 91/07)

 

POPIS PRAVNIH OSOBA - AKUSTIČKA MJERENJA
POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD BUKE ZA:
 
AKUSTIČKA MJERENJA
(MJERENJE RAZINE BUKE I MJERENJE ZVUČNE IZOLACIJE)
 
temeljem Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine", br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) i Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke ("Narodne novine", br. 91/07)
 
  

1. ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d.
Osijek, Trg Lava Mirskog 3

Stručne i odgovorne osobe:
mr. Darije Varžić, mag. ing. mech.
Domagoj Jelošek, mag. ing. mech.
Ivan Tudor, dipl. ing. el.
Ivan Bublić, dipl. ing. el.
 
 
2. INGINSPEKT – OPATIJA d.o.o.
Matulji, Frana Supila 2A

Stručna i odgovorna osoba:
Goran Srejić, dipl.  ing.  stroj.
 
 
3. INSPEKT d.o.o.     
Zagreb, Avenija Dubrovnik 15

Stručna i odgovorna osoba:
Andrej Pigac, struč. spec. ing. el.
                                         
 
4. ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE  I RAZVOJ SIGURNOSTI d.d.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 68

Stručna i odgovorna osoba:
Lovro Vrus, dipl. ing. fiz.
 
 
5. ZAGREBINSPEKT d.o.o.
Zagreb, Draškovićeva 29

Stručne i odgovorne osobe:
Hrvoje Matica, dipl. ing. el.
Josip Ranogajec, dipl. ing. stroj.
Nino Valinčić, dipl. ing. stroj.
Željko Čehak, dipl. ing. el.
Perica Stanić, dipl. ing. stroj.
Jurica Mašina, dipl. ing. stroj.
Fikret Obradovac, dipl. ing. el.
Želimir Jurić, dipl. ing. el.
Petar Piplica, mag. ing. građ.
Petar Prusac, struč. spec. ing. el.
 
 
6. ELKRON d.o.o.
Pula, Giardini 2

Stručna i odgovorna osoba:
Andrea Človek, dipl. ing. stroj.                                              
 
 
7. ING ATEST d.o.o.
Split, Hrvatske mornarice 1K

Stručne i odgovorne osobe:
Nediljko Matijaš, dipl. ing. el.
Tomislav Dugeč, dipl. ing. el.
Frane Šantić, dipl. ing. stroj.
Đula German, dipl. ing. el.


8. ENERGOATEST ZAŠTITA d.o.o.

Zagreb, Potočnjakova 4
Stručna i odgovorna osoba:
Josip Vuglenović, mr. ing. inf.
 
 
9. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE
Split, Vukovarska 46

Stručna i odgovorna osoba:
Bernard Andrić, dipl. ing. stroj.
Zoran Primorac, dipl. ing. el.
dr. sc. Marijana Mijaković, prof.
 
 
10. SONUS d.o.o.
Zagreb, Benešićeva 21

Stručna i odgovorna osoba:
Miljenko Henich, dipl. ing. el.
 

11. ZAST d.o.o.

Split, Tončićeva 2/1
Stručna i odgovorna osoba:
Marko Šurlin, dipl. ing. stroj.

 
12. VIZOR d.o.o.
Varaždin, Koprivnička 1

Stručna i odgovorna osoba:
Davor Kraš, dipl. ing. el.
Nino Kauzler, dipl. ing. stroj.
 
 
13. ALFA ATEST d.o.o.
Split, Poljička cesta 32

Stručne i odgovorne osobe:
Denis Radić-Lima, dipl. ing. stroj.
Radoslav Lončar, dipl. ing. el.
Hrvoje Marinac, mag. ing. el.
Zoran Sokol, mag. ing. el.
     

 
14. ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.
Zagreb, Gajeva 17

Stručna i odgovorna osoba:
Ivana Potočki, dipl. ing. el.
 
 
15. G. B. T. ATEST d.o.o.
Split, Hrvatske mornarice 1E

Stručna i odgovorna osoba:
Duje Barbarić,  dipl. ing. el.
 
 
16. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE
Pula, Nazorova 23

Stručna i odgovorna osoba:
Elvis Ciliga, dipl. ing. stroj.
 
 
17. MEĐIMURJE ZAING d.o.o.
Čakovec, Zagrebačka ulica 77

Stručna odgovorna osoba:
Zoran Repalust, dip. ing. el.
  


18. ENERGOATEST KONTROL d.o.o.
Zaprešić, Tržna 2

Stručna odgovorna osoba:
Tomislav Šimetić, dipl. ing. el.
 
 
19. ZAŠTITA – ATEST d.o.o.
Zagreb, Bani 75

Stručna odgovorna osoba:
Dubravko Blaić, dipl. ing. stroj.
 
 
20. INSTITUT IGH d.d.
Zagreb, ​Janka Rakuše 1

Stručna odgovorna osoba:
Hrvoje Damić, struč. spec. ing. aedif.
 
 
21. INSPEKT-ING 1 d.o.o.
Osijek, Gundulićeva 5

Stručna odgovorna osoba:
Alen Špoljarić, dipl. ing. el.

 

POPIS PRAVNIH OSOBA

 

Zagreb, 09. lipnja 2021.

POPIS PRAVNIH OSOBA - PROJEKTIRANJE ODNOSNO PREDVIĐANJE RAZINE BUKE, IZRADA KARATA BUKE I AKCIJSKIH PLANOVA, IZRADA STRUČNIH PODLOGA GLEDE ZAŠTITE OD BUKE ZA DOKUMENTE PROSTORNOG UREĐENJA SVIH RAZINA I AKATA ZA NJIHOVO PROVOĐENJE, IZRADA PROCJENE UTJECAJA BUKE NA OKOLIŠ
POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD BUKE ZA:
 
Projektiranje, odnosno predviđanje razine buke;
Izrada karata buke i akcijskih planova;
Izrada stručnih podloga glede zaštite od buke za dokumente prostornog uređenja svih razina i akata za njihovo provođenje;
Izrada procjene utjecaja buke na okoliš
 
temeljem Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine", br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) i Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke ("Narodne novine", br. 91/07)
  

1. DARH 2 d.o.o.
Samobor, Ljubičin prolaz 3
Stručna i odgovorna osoba:  
dr. sc. Alan Štimac, dipl. ing. el.

 

2. SONUS d.o.o.  
Zagreb, Benešićeva 21

Stručna i odgovorna osoba:
Miljenko Henich, dipl. ing. el.

 

3. ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d.
Osijek, Trg Lava Mirskog 3

Stručna i odgovorna osoba:
mr. Darije Varžić, mag. ing. mech.
Domagoj Jelošek, mag. ing. mech.
Ivan Tudor, dipl. ing. el.
Ivan Bublić, dipl. ing. el. 
POPIS PRAVNIH OSOBA OSTALA 4 PODRUČJA

POPIS PRAVNIH OSOBA - POJEDINAČNA PODRUČJA STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD BUKE
Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za: 

Projektiranje, odnosno predviđanje razine buke

 
temeljem Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine", br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) i Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke ("Narodne novine", br. 91/07)
 
INGINSPEKT – OPATIJA d.o.o.
Matulji, Frana Supila 2A
Stručna i odgovorna osoba:
Goran Srejić, dipl. ing. stroj.


INSTITUT IGH d.d.
Zagreb, Janka Rakuše 1
Stručna odgovorna osoba: 
Hrvoje Damić, struč. spec. ing. aedif.

Popis pravnih osoba za pojedinačna područja