Okončana savjetovanja

Očitovanja zainteresirane javnosti kao i sažeto objedinjeno obrazloženje prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi na određene odredbe nacrta javno se objavljuju na internetskoj stranici tijela nadležnog za njegovu izradu ili na drugi odgovarajući način, kakao bi se vidio učinak savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Tijela nadležna za izradu nacrta zakona, drugog propisa ili akta iz nadležnosti Vlade Republike Hrvatske informiraju Vladu o provedenom postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću kao i o rezultatima savjetovanja.