Povjerenstva

ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
 1. doc. prim. Irena Jukić, dr. med., Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Marina Samardžija, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, članica
 3. prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
 4. doc. dr. sc. Slavica Dajak, dr. med., Klinički bolnički centar Split, članica
 5. doc. dr. sc. Ines Bojanić, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 6. dr. sc. Ana Hećimović, dr. med., Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, članica
 7. prim. Tomislav Vuk, dr. med., Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, član
 8. dr. sc. Tiha Vučemilo, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, članica
 9. Branka Malnar Grubišić, dipl. psih., Ministarstvo zdravstva, članica
 10. Helena Prizmić Lozo, prof. psih., Ministarstvo zdravstva, članica

Povjerenstvo za transfuzijsku medicinu

 
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA UROLOGIJU
 1. akademik Željko Kaštelan, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Boris Ružić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 3. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med. spec. Klinički bolnički centar Rijeka, član
 4. prof. dr. sc. Marijan Šitum, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Split, član
 5. Oliver Pavlović, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Osijek, član
 6. prof. dr. sc. Zoran Peršec, dr. med. spec., Klinička bolnica Dubrava, član
 7. doc. dr. sc. Berislav Mažuran, prim. dr. med. spec., Klinička bolnica „Sveti Duh“, član
 8. prim. dr. sc. Mario Sučić, dr. med. spec., Klinička bolnica Merkur, član
 9. doc. dr. sc. Tomislav Sorić, dr. med. spec., Opća bolnica Zadar, član

Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za urologiju
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA INTERNU MEDICINU
 1. prof. dr. sc. Edvard Galić, prim. dr. med., Klinička bolnica Sveti Duh, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Radovan Radonić, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 3. Aljoša Šikić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 4. doc. dr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, član
 5. doc. dr. sc. Silvija Canecki-Varžić, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, član
 6. doc. prim. dr. sc. Joško Mitrović, dr. med., Klinička bolnica Dubrava, član
 7. doc. dr. sc. prim. Delfa Radić-Krišto dr. med., Klinička bolnica Merkur, član
 8. izv. prof. dr. sc. Dražen Zekanović, dr. med., Opća bolnica Zadar, član
 9. doc. dr. sc. prim. Daniela Marasović Krstulović, dr. med., Klinički bolnički centar Split, član


Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za internu medicinu
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU
 1. doc. prim. dr. sc. Robert Šeparović, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Stjepko Pleština, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 3. prof. dr. sc. Ana Fröbe, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 4. prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, dr. med., Klinički bolnički centar Split, član
 5. prof. dr. sc. Ingrid Belac - Lovasić, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, član
 6. doc. dr. sc.  Ilijan Tomaš, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, član
 7. prof. dr. sc. Ernest Bilić, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 8. izv. prof. dr. sc. Jasminka Stepan Giljević, dr. med., prim., Klinike za dječje bolesti Zagreb, član

Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za onkologiju i radioterapiju
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA KIRURGIJU
 1. prof. dr. sc. Davor Mijatović, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Rijeka, član
 3. doc. dr. sc. Toni Kolak, dr. med. spec., Klinička bolnica Dubrava, član
 4. doc. dr. sc. Danko Mikulić, dr. med. spec., Klinička bolnica Merkur, član
 5. prof. dr. sc. Mario Zovak, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 6. prof. dr. sc. Stjepan Višnjić, dr. med. spec., Klinika za dječje bolesti Zagreb, član
 7. prof. dr. sc. prim. Zdravko Perko, dr. med., Klinički bolnički centar Split, član
 8. Zvonimir Ante Korda, dr. med. spec., MAGDALENA - Klinika za kardiovaskularne bolesti, član
 9. doc. dr. sc. Krunoslav Šego, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Osijek, član
 10. izv. prof. dr. sc. Ivan Bačić, dr. med. spec., Opća bolnica Zadar, član
  Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za kirurgiju
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU
 1. prof. dr. sc. Davor Vagić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice,  predsjednik
 2. prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 3. prof. dr. sc. Mario Bilić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 4. doc. dr. sc. Marko Velepič, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Rijeka, član
 5. doc. dr. sc. Mirko Kontić, dr. med., spec., Klinički bolnički centar Split, član
 6. doc. dr. sc. Željko Zubčić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Osijek, član
 7. Drago Boščić, dr. med. spec., Klinička bolnica Dubrava, član
 8. Ivica Rak, dr. med. spec., Klinička bolnica Merkur, član


Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za otorinolaringologiju
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA IZRADU I PRAĆENJE NACIONALNOG PROGRAMA ZA PROBIR NA PORODIČNU HIPERKOLESTEROLEMIJU
 1. akademik Davor Miličić, Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. akademik Željko Rainer, Klinički bolnički centar Zagreb, član
 3. prof. dr. sc. Aida Mujkić, dr. med. spec., Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, članica
 4. doc. dr. sc. Vera Musil, dr. med. spec., Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, članica
 5. prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med. spec., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 6. prim. dr. sc. Verica Kralj, dr. med. spec., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 7. prim. Marija Posavec, dr. med. spec. školske medicine, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, članica
 8. prim. Nataša Dragaš-Zubalj, dr. med. univ. spec. sanit. publ. spec. školske medicine, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, članica
 9. doc. prim. dr. sc. Željka Karin, dr. med. spec., Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, članica
 10. Ines Balint, dr. med. spec., Ordinacija opće medicine Ines Balint, dr. med., članica
 11. Ivana Delić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, članica
 12. Mirjana Kolarek-Karakaš, dr. med. spec. pedijatar, Hrvatsko društvo za socijalnu pedijatriju, članica
 13. dr. sc. Miroslav Hanževački, dr. med. spec., Dom zdravlja Zagreb-Zapad, član
 14. Maja Vajagić, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 15. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 16. Sanjica Kiš, struč. spec. oec., Ministarstvo zdravstva, članica
 17. Višnja Antolković Ilić, dipl. inf., Ministarstvo zdravstva, članica
 18. Tatjana Bekić, dr. med. mag. univ. admin. sanit., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica

Odluka-Povjerenstvo-Nacionalni program za probir na porodičnu hiperkolesterolemiju


Odluka o izmjeni Odluke-Nacionalni program-hiperkolesterolemija


Odluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo-Nac. program-hiperkolesterolemija


 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke

 
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETODAVNOG TIJELA ZA PROVEDBU REFORME ZDRAVSTVA
 1. doc. dr. sc. Ana Bobinac, dipl. oec.
 2. dr. sc. Zoran Bubaš, dipl. oec.
 3. prof. dr. sc. Ante Ćorušić, dr. med.
 4. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula, dr. med.
 5. Mario Gazić, mag. med. techn.
 6. mr. Dražen Jurković, dr. med.
 7. prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med.
 8. prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med.
 9. prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, dr. med.
 10. akademik Zvonko Kusić
 11. prof. dr. sc. Dragan Ljutić, dr. med.
 12. prof. dr. sc. Ivica Mihaljević, dr. med.
 13. prof. dr. sc. Slavko Orešković, dr. med.
 14. prof. dr. sc. Stjepan Orešković, dr. med.
 15. prof. dr. sc. Dragan Primorac, dr. med.
 16. akademik Željko Rainer
 17. izv. Prof. dr. sc. Šime Smolić, dipl. oec.
 18. dr. sc. Hrvoje Šimović, dipl. oec.
 19. akademkinja Mirna Šitum
 20. prof. dr. sc. Davor Vagić, dr. med.

Odluka o osnivanju Savjetodavnog tijela za provedbu reforme zdravstva


 
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
 1. prof. dr. sc. Porin Perić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med. spec, Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice, član
 3. doc. dr. sc. Dinko Pivalica, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Split, član
 4. prof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
 5. doc. dr. sc. Mira Kadojić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Osijek, članica
 6. doc. prim. dr. sc. Dubravka Bobek, dr. med. spec., Klinička bolnica Dubrava, članica
 7. Denis Kovačić, dr. med. spec., Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, član
 8. Goran Maričić, dr. med. spec., Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Naftalan, član
 9. Marko Ožić Bebek, dr. med. spec., Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“, član
 10. doc. dr. sc. Marinko Rade, mr. sc. ortopedske medicine, MBA, Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat„ Rovinj-Rovigno, član
 11. doc. dr. sc. Žarko Bakran, dr. med. spec., Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, član
 12. Martina Peloza, dr. med. spec., Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago Čop, članica


Odluka o osnivanju SP za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju


 
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA INFEKTOLOGIJU
 1. prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med. spec., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Ivo Ivić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Split, član
 3. doc. dr. sc. Irena Slavuljica, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
 4. Mario Duvnjak, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Osijek, član
 5. Izabela Ćelović, dr. med. spec., Opća bolnica Pula, članica
 6. Vedrana Terkeš, dr. med. spec., Opća bolnica Zadar, članica
 7. Stjepan Đuričić, dr. med. spec., Opća bolnica Dubrovnik, član
 8. Tanja Potočnik-Hunjadi, dr. med. spec., Opća bolnica Varaždin, članica
 9. Ivica Čabraja, dr. med. spec., Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod, član


 Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za infektologiju
 
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU
 1. prof. dr. sc. Nenad Vukojević, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Zoran Vatavuk, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 3. izv. prof. dr. sc. Kajo Bućan, dr. med., Klinički bolnički centar Split, član
 4. izv. prof. prim. dr. sc. Tea Čaljkušić-Mance, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
 5. prof. dr. sc. Josip Barać, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, član
 6. prof. dr. sc. Josip Pavan, dr. med., Klinička bolnica Dubrava, član
 7. prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim. dr. med., Klinička bolnica Sveti Duh, član

 Odluka o osnivanju Povjerenstva za oftalmologiju i optometriju
 
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PATOLOGIJU
 1. prof. dr. sc. Sven Seiwerth, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Božo Krušlin, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice, član
 3. prof. dr. sc. prim. Šimun Anđelinović, dr. med., Klinički bolnički centar Split, član
 4. prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, član
 5. doc. dr. sc. Jasmina Rajc, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, članica
 6. doc. prim. dr. sc. Danko Müller, dr. med., Klinička bolnica Dubrava, član
 7. prof. dr. sc. Slavko Gašparov, dr. med., Klinička bolnica Merkur, član
 8. prof. dr. sc. Fabijan Knežević, prim. dr. med., Klinička bolnica Sveti Duh, član  

Odluka o osnivanju Povjerenstva za patologiju
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA NEUROKIRURGIJU
 1. prof. dr. sc. Goran Mrak, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Krešimir Rotim, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, član
 3. Vlatko Ledenko, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Split, član
 4. prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, član
 5. prof. prim. dr. sc. Ivan Hećimović, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, član
 6. prof. dr. sc. Darko Chudy, dr. med., Klinička bolnica Dubrava, član
 7. prof. dr. sc. Miroslav Vukić, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 8. prim. dr. sc. Nenad Kudelić, dr. med. spec., Opća bolnica Varaždin, član
 9. Danko Smiljanić, dr. med. spec., Opća bolnica Slavonski Brod, član


Odluka o osnivanju Povjerenstva za neurokirurgiju
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA UNAPRJEĐENJE SKRBI OSOBA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU U REPUBLICI HRVATSKOJ
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med., uži specijalist endokrinologije i dijabetologije,  Klinička bolnica Merkur, Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolest metabolizma „Vuk Vrhovac“, predsjednik
 2. doc. dr. sc. Miro Bakula, dr. med., Klinička bolnica Sveti Duh, zamjena predsjednika
 3. izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
 4. doc. dr. sc. Silvija Canecki-Varžić, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, članica
 5. doc. dr. sc. Mladen Krnić, dr. med., Klinički bolnički centar Split, član
 6. Tomas Matić, dr. med., Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolest metabolizma „Vuk Vrhovac“, član
 7. prof. dr. sc. Dubravka Jurišić-Eržen, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
 8. prof. dr. sc. Tina Tičinović Kurir, dr. med., Klinički bolnički centar Split, članica
 9. doc. dr. sc. Valerija Bralić Lang, spec. obit. med., Ordinacija obiteljske medicine Dom zdravlja Zagreb Zapad, članica
 10. dr. sc. Tamara Poljičanin, dr. med. specijalist epidemiologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 11. Tatjana Bekić, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 12. Andreja Bičanić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 13. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 14. Sanjica Kiš, struč. spec. oec., Ministarstvo zdravstva, članica
 15. Vesna Jergović, struč. spec. comm., Ministarstvo zdravstva, administrativna podrška

Povjerenstvo-unaprjeđenje skrbi osoba sa šećernom bolešću u RH
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA PREVENCIJU I RANO OTKRIVANJE MELANOMA
 1. akademkinja Mirna Šitum, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
 2. prof. dr. sc. Branka Marinović, dr. med., specijalist dermatovenerolog, Klinički bolnički centar Zagreb
 3. doc. dr. sc. Marija Buljan, dr. med., specijalist dermatologije i venerologije, subspecijalist dermatološke onkologije, Klinički bolnički centar  Sestre milosrdnice
 4. doc. dr. sc. Ivan Milas, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
 5. doc. dr. sc. Jasmina Marić-Brozić, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
 6. Marina Mataija, dr. med., specijalista pedijatar-hematolog, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
 7. prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 8. Ivana Brkić Biloš, dr. med., specijalist epidemiologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 9. dr. sc. Dijana Mayer, dr. med., specijalist epidemiologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 10. doc. dr. sc. Mario Šekerija, dr. med., specijalist epidemiologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 11. Dragan Soldo, dr. med., Dom zdravlja Zagreb Centar
 12. Tatjana Pandak, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 13. Darija Pavlović, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 14. Dunja Skoko Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva
 15. Andreja Bičanić, dr. med., Ministarstvo zdravstva
 16. Tanja Kauzlarić-Lovrić, dipl. oec., Ministarstvo zdravstva
 17. Ivana Ježek, dipl. oec., administrativna podrška Ministarstvo zdravstva


Povjerenstvo-Nacionalni program za prevenciju i rano otkrivanje melanoma
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA PRESAĐIVANJE ORGANA
 1. prim. Branislav Kocman, dr. med. spec., Klinička bolnica Merkur, predsjednik
 2. akademik Željko Kaštelan, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 3. doc. dr. sc. Danko Mikulić, prim. dr. med. spec., Klinička bolnica Merkur, član
 4. akademik Davor Miličić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 5. akademik Miroslav Samaržija, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 6. prof. dr. sc. Nikolina Bašić Jukić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 7. prim. Renata Krobot, dr. med. spec., Opća bolnica Varaždin, članica
 8. prim. Jasna Brezak, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 9. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Rijeka, član
 10. prof. dr. sc. Jurica Vuković, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 11. prof. dr. sc. Jerko Barbić, dr. med. spec., Klinički bolnički centar Osijek, član
 12. doc. dr. sc. Renata Žunec, diplomirani biolog, Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 13. Mirela Bušić, dr. med., nacionalna transplantacijska koordinatorica, Ministarstvo zdravstva, članica
 14. Martina Anušić Juričić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 15. Anita Živičić, mag. biol. mol., Ministarstvo zdravstva, članica
 16. prof. dr. sc. Anna Mrzljak, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, članica


Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za presađivanje organa


Odluka o dopuni Odluke-Nacionalno povjerenstvo za presađivanje organa