Radne skupine

1.RADNA SKUPINA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
1.      Tomislav Dulibić, dipl. iur.,  Ministarstvo zdravstva, predsjednik
2.      prim. Željko Plazonić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, zamjenik predsjednika
3.      Izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, član
4.      Gordan Žanić, dipl. oec, Ministarstvo zdravstva, član
5.      Velibor Drakulić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, član
6.      Mr. Dubravka Jadro, dipl. iur., članica
7.      Antoaneta Bilić, dipl. oec., Ministarstvo zdravstva, članica
8.      Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
9.      Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
10.  mr. sc. Jasminka Katić Bubaš, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
11.  Kristina Sekačić, struč. spec. admin. publ., Ministarstvo zdravstva, članica
12.  Lucian Vukelić, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, član
13.  Veronika Laušin, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
14.  Martina Furlan, dipl. iur., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
15.  Nevenka Mirković, dipl. iur., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
16.  Milka Kosanović, Hrvatska udruga poslodavaca, članica
       Marijana Filipić, Hrvatska udruga poslodavaca, zamjenica članice
17.  Tajana Drakulić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, članica
       Ana Milićević Pezelj, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, zamjenica članice
18.  Anica Prašnjak, Matica hrvatskih sindikata, članica
      Ivana Šepak–Robić, Matica hrvatskih sindikata, zamjenica članice
19.  mr. sc. Renata Čulinović Čaić, dr. med., Hrvatska udruga radničkih sindikata, članica
       Igor Tripalo, Hrvatska udruga radničkih sindikata, zamjenik članice
20.  Ana Kranjac Jularić, Nezavisni hrvatski sindikati, članica
        Ljiljana Oštrić Anić, Nezavisni hrvatski sindikati, zamjenica članice
21.  Sanja Martinovsky, Hrvatska obrtnička komora, članica
        Đurđica Mostarčić, Hrvatska obrtnička komora, zamjenica članice
22. Hrvoje Pauković, Hrvatski ured za osiguranje, član
      Dean Klemente Maletić,  Hrvatski ured za osiguranje, zamjenik člana
23.  Živana Radić, Udruga hrvatskih pacijenata, članica
      Marijo Drlje, dipl. oec., Udruga hrvatskih pacijenata, zamjenik članice
24.  Biserka Budigam, Sindikat umirovljenika Hrvatske, članica
      Jadranka Perasić, Matica umirovljenika Hrvatske, zamjenica članice
25.  Ivica Orač-Šukelj, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, član
       Jere Gašperov, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, zamjenik člana
26.  Tamara Kelković Benko, dipl. oec.,  Ministarstvo financija, članica
27.  Ivica Belin, Koalicija udruga u zdravstvu, član
       Vlasta Zmazek, Koalicija udruga u zdravstvu, zamjenica člana
28.  Josip Perić, dipl. iur., Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata, član
29.  Josipa Rodić, dr. med., Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite, članica
       Marija Divić, dr. med. spec. ginekologije, Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene    
       zaštite, zamjenica članice
30.  Ana Soldo, mag. pharm., Hrvatska ljekarnička komora, članica
      Ana Malović, dipl. iur., Hrvatska ljekarnička komora, zamjenica članice
31.  Ivan Raguž, dr. med., Hrvatska liječnička komora, član
       mr. sc. Ante Klaić, dipl. iur., Hrvatska liječnička komora, zamjenik člana
32.  Kristina Sinovčević, struč. spec. admin. publ., Hrvatska komora primalja, članica
      Snježana Paklec, dipl. iur., Hrvatska komora primalja, zamjenica članice
33.  Slava Šepec, dipl. medicinska sestra, Hrvatska komora medicinskih sestara, članica
        Ljiljana Lujanac, mag. iur., Hrvatska komora medicinskih sestara, zamjenica članice
34.  Jasminka Polić, mag. iur., Hrvatska komora dentalne medicine, članica
       Jasmina Verner, mag. iur., Hrvatska komora dentalne medicine, zamjenica članice
35.  Ivana Delić, spec. med. biokemije i lab. medicine, Hrvatska komora medicinskih biokemičara,   
       članica
      doc. dr. sc. Lorena Honović, spec. med.biokemije, Hrvatska komora medicinskih biokemičara,   
      zamjenica članice
36.  Mirjana Grubišić, Hrvatska komora fizioterapeuta, članica
      Anđelka Knezović Svetec, Hrvatska komora fizioterapeuta, zamjenica članice
37.  Sanja Salamunović, Hrvatska komora zdravstvenih radnika (za medicinsko laboratorijsku
        djelatnost), članica
         Jasna Matić, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, zamjenica članice
38.  Joško Žabkar, Hrvatska komora zdravstvenih radnika (za zdravstveno radiološko- tehnološku
        djelatnost), član
       Goran Kutlić, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, zamjenik člana
39.  Bruno Cvetković, Hrvatska komora zdravstvenih radnika (za djelatnost sanitarnog inženjerstva),
        član
       Bojana Lovreković, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, zamjenica člana
40.  Mirjana Kučina, Hrvatska komora zdravstvenih radnika (za djelatnost radne terapije), članica
       Matija Kranjčević, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, zamjenik članice.
41. Vikica Krolo, dr. med., Koordinacija hrvatske obiteljske medicine, članica
       Ljiljana Ćenan, dr. med., Koordinacija hrvatske obiteljske medicine, zamjenica članice
42. mr. Dražen Jurković, Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, član
43. prof. dr. sc. Mladen Bušić, dr. med., Udruga poslodavaca u zdravstvu hrvatske, član
44. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
45. Ada Barić Grgurević, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije i int. liječenja, Hrvatska  
      udruga bolničkih liječinika, članica
      dr. sc. Lana Videc Penavić, dr. med., Hrvatska udruga bolničkih liječnika, zamjenica članice
46. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 
2.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE PRIJE NALAZA I MIŠLJENJA TIJELA VJEŠTAČENJA O UZROKU I POSTOTKU OŠTEĆENJA ORGANIZMA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE
1. prim. Željko Plazonić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
2. Dinko Tandara, pomoćnik ministra, Ministarstvo hrvatskih branitelja, član
3. Ivica Akmadža, dipl. iur., Ministarstvo hrvatskih branitelja, član
4. Petra Šćukanec, mag. iur., Ministarstvo hrvatski8h branitelja, članica
5. Herman Vukušić, dr. med., Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, član
6. Đurđica Blažinkov Živković, dr. med., Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, članica
7. Gordana Bračić Ružić, dipl. iur., Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, članica
8. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
9. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
10. mr. sc. Jasminka Katić Bubaš, dipl. iur.,  Ministarstvo zdravstva, članica

Dokumenti

3.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O UKLANJANJU NEZAKONITE TRGOVINE DUHANSKIM PROIZVODIMA
1. prim. Vera Katalinić-Janković, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
2. Martina Muslim, Ministarstvo pravosuđa, članica
3. Mario Marković, Ministarstvo unutarnjih poslova, član
4. Ivan Knežević, Ministarstvo poljoprivrede, član
5. Marijana Bukić, Ministarstvo financija, članica
    Vesna Bratko, Ministarstvo financija, zamjenica članice
6. dr. sc. Dijana Mayer, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
7. mr. sc. Ivona Vidić Štrac, dipl. ing., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
8.  Stanko Kršlović, Hrvatska udruga poslodavaca, član
     Josip Lozančić, Hrvatska udruga poslodavaca, zamjenik člana
9. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
10. Tomislav Đidara, prof. def., Ministarstvo zdravstva, član
11. Spomenka Uremović, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
12. mr. sc. Jasminka Katić Bubaš, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
13. Sandra Perčić, struč. spec. admin. publ., Ministarstvo zdravstva, članica
14. Ana Fistrić, bacc. admin. publ., Ministarstvo zdravstva, članica

Dokumenti

4.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O PRIMALJSKOJ DOKUMENTACIJI U BOLNIČKIM ZDRAVSTVENIM USTANOVA
1.Deana Švaljug, bacc. med. tehn., mag. rehab. educ., primalja, Fakultet zdravstvenih studija Rijeka,   članica
2. Blaženka Sumpor, bacc. med. tehn., primalja, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“, članica
3. Gordana Kucljak, primalja, Opća županijska bolnica Vinkovci, članica
5.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA OVLAŠTENE I REFERENTNE LABORATORIJE ZA PREDMETE OPĆE UPORABE
1. mr. sc. Petra Cigić, dipl. ing. bio. Ministarstvo zdravstva, voditeljica
2. Anđa Puljiz, dipl. san. Ing., Ministarstvo zdravstva, članica
3. Mario Vukoja, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
4. mr. sc. Vesna Bolanča, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, članica
5. mr. sc. Ivona Vidić Štrac, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
6. Lidija Barušić, dipl. san. ing., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, članica
7. Sonja Žinić, dipl. san. Ing., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, članica
8. dr. sc. Nino Dimitrov, dipl. ing. kem. teh., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
9. Diana Brlek Gorski, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
10. Dubravka Marija Kreković, dipl. ing. preh. teh., Ministarstvo zdravstva, članica
11. Mladen Meglaj, Sample control d.o.o., član
       Maja Malić, Hrvatska udruga poslodavaca, zamjenica člana
6. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, OSOBLJA I OPREME ZA OVLAŠĆIVANJE LABORATORIJA ZA MJERENJE RAZINE KATRANA, NIKOTINA, UGLJIKOVA MONOKSIDA I DRUGIH TVARI U DUHANSKIM PROIZVODIMA
1. prim. Vera Katalinić-Janković, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
2. Valentina Zoretić Rubes, dipl. ing. preh. teh., Ministarstvo zdravstva, članica
3. Lidija Barušić, dipl. san. ing., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, članica
4. dr. sc. Marinko Petrović, dipl. ing., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, član
5. mr. sc. Ivona Vidić Štrac, dipl. inž., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
6. dr. sc. Nino Dimitrov, dipl. ing. kem. teh., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
7. izv. prof. dr. sc. Marko Vinceković, Agronomski fakultet, član
8. Antonio Zorić, dipl. ing. agronomije, Ministarstvo poljoprivrede, član
9. Damir Matejčić, dipl. ing. agronomije, Ministarstvo poljoprivrede, član
10.  Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
11.  Mario Vukoja, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
12.  Spomenka Uremović, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
13.  Andreja Bičanić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica

Dokumenti

7. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U RH
1. Božica Šarić, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, predsjednica
2. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
3. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
4. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
5. Ksenija Dugi, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
8.RADNA SKUPINA ZA IZRADU PODZAKONSKIH PROPISA SUKLADNO ZAKONU O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ
1. Božica Šarić, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
2. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
3. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
4. Višnja Grgurić Štimac, dr. med. dent., Ministarstvo zdravstva, članica
5. Kristina Hrgar, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
6. Elleonora Baluch, Ministarstvo unutarnjih poslova, članica
     Ana Šutalo, Ministarstvo unutarnjih poslova, zamjenica članice
7. Marijana Dumančić, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, članica
8. Sandra Orešić, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
9. Miroslav Horvat, Ministarstvo unutarnjih poslova, član
10. Ljerka Vulić, Ministarstvo unutarnjih poslova, članica

Dokumenti

9.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NORMATIVIMA I STANDARDIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KLINIKE I KLINIČKI BOLNIČKI CENTRI ZA DODJELU NAZIVA NACIONALNA BOLNICA
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. prim., dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 4. Kristina Hrgar, dipl. iur., članica
 5. Zdravko Batarilo, dipl. med. teh., član
 6. Ana Pravdić, dipl. iur., članica
 7. Marija Pederin, dipl. iur., članica
 8. Mira Vlahov, dipl. iur., članica
 9. Ana Fistrić, bacc. admin. publ., članica
10.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O MJERILIMA I NAČINU ISPLAZE DODATKA ZA NATPROSJEČNE REZULTATE RADNIKA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVA
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. prim., dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Gordan Žanić, dipl. oec., član
 4. Velibor Drakulić, dr. med., član
 5. Antoaneta Bilić, dipl. oec., članica
 6. Marija Pećanac, dipl. iur., članica
 7. Danica Kramarić, dr. med., članica
 8. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 9. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., članica,
 10. Jasminka Katić Bubaš, dipl. iur., članica
11. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O MJERILIMA I CJENIKU ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. prim., dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 4. Zdravko Batarilo, dipl. med. tehn., član,
 5. Marija Pederin, dipl. iur., članica
 6. Gordana Mustač, dipl. iur., članica
 7. Leila Avdić, struč. spec. admin. publ., članica
12.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM
 1. izv. prof. prim., dr. sc. Vili Beroš, dr. med., voditelj
 2. Danica Kramarić, dr. med., članica
 3. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 4. Zdravko Batarilo, dipl. med. tehn., član,
 5. Marija Pederin, dipl. iur., članica
 6. Kristina Sekačić, struč. spec. admin. publ., članica
13. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA NACIONALNOG PLANA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. prim., dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Danica Kramarić, dr. med., članica
 4. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 5. Dunja Skoko-Poljak., članica
 6. Zdravko Batarilo, dipl. med. teh., član
 7. Ana Pravdić, dipl. iur., članica
 8. Ana Malenica, dr. med. dent., članica
 9. Kristina Sekačić, struč. spec. admin. publ., članica
14. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O GRANAMA SPECIJALIZACIJE , TRAJANJU I PROGRAMU SPECIJALIZACIJA I UŽIH SPECIJALIZACIJA TE AKREDITACIJSKIH PODRUČJA
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. prim., dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Danica Kramarić, dr. med., članica
 4. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 5. Dunja Skoko-Poljak., članica
 6. Zdravko Batarilo, dipl. med. teh., član
 7. Marija Pederin, dipl. iur., članica
 8. Ana Pravdić, dipl. iur., članica
 9. Marija Hađina, dipl. iur., članica
 10. Sanja Predavec, dr. med., članica
 11. Višnja Grgurić-Štimac, dr. med. dent., članica
 12. Kristina Sekačić, struč. spec. admin. publ., članica
15.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PLANA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE
 1. izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., voditelj
 2. prim. Vera Katalinić Janković, dr. med., članica
 3. dr. Mate Car, PhD DIC, član
 4. Danica Kramarić, dr. med., članica
 5. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 6. Dunja Skoko Poljak, dr. med., članica
 7. Mirela Bušić, dr. med., članica
 8. Sanja Predavec, dr. med., članica
 9. Sandra Perčić, spec. admin. publ., članica
 10. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med., specijalist javnog zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 11. Sanjica Dolovski, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 12. Maja Vajagić, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica 
16. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PLANA I PROGRAMA MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 1. izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., voditelj
 2. prim. Vera Katalinić Janković, dr. med., članica
 3. dr. Mate Car, PhD DIC, član
 4. Danica Kramarić, dr. med., članica
 5. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 6. Dunja Skoko Poljak, dr. med., članica
 7. Mirela Bušić, dr. med., članica
 8. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., članica
 9. Sanja Predavec, dr. med., članica
 10. Sandra Perčić, spec. admin. publ., članica
 11. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med., specijalist javnog zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 12. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 13. Sanjica Dolovski, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 14. Maja Vajagić, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
17. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O KADROVSKIM STANDARDIMA ZA ODREĐIVANJE TIMOVA NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
 1. izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., voditelj
 2. Danica Kramarić, dr. med., članica
 3. Sanja Predavec, dr. med., članica
 4. Štefica Major, dipl. iur., članica
 5. Jelka Lesar, dipl. iur.,  članica
 6. Dunja Skoko Poljak, dr. med., članica
 7. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., članica
 8. Ana Fistrić, bacc. admin. publ., članica
18. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA NACIONALNOG REGISTRA PRUŽATELJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TE O PODACIMA KOJE SADRŽI REGISTAR
 1. izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., voditelj
 2. Danica Kramarić, dr. med., članica
 3. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 4. Dunja Skoko Poljak, dr. med., članica
 5. Vesna Lončar, dipl. iur., članica
 6. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., članica
 7. Jelena Bratanić, upravna referentica, članica
 8. Ana Fistrić, bacc. admin. publ., članica
 9. Mario Trošelj, dr. med., specijalist epidemiologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 10. dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med., specijalist javnog zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 11. Dubravka Pezelj Duliba, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
19. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O KATEGORIJAMA BOLNICA
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 4. Kristina Hrgar, dipl. iur., članica
 5. Ksenija Dugi, dipl.iur., članica
 6. Nataša Starešinčić, dipl. physioth., članica
 7. Ivan Ujdur, mag. rel. int., član
 8. Hrvoje Šušković, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, član
 9. Sandra Mihel, dr. med. spec., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
20. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O OBLICIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENOG TURIZMA TE STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE
 1. Marcel Medak, univ. spec. oec., Zajednica zdravstvenog turizma, HGK, voditelj
 2. Mirjana Vuković, dr. med. dent., Ministarstvo zdravstva, zamjenica voditelja
 3. prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Zagreb, članica
 4. prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, Medicinski fakultet Sveučilišta Zagreb, članica
 5. prof. dr. sc. Ankica Senta Marić, Medicinski fakultet Sveučilišta Zagreb, članica
 6. Kristijan Zulle, mag. phisio, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, član
 7. doc. dr. sc. Vladimir Mozetič, predsjednik Klastera Kvarnera Rijeka, član
 8. Ognjen Bagattin, MBA, Poliklinike Bagattin Zagreb, član
 9.  Đurđica Šimičić, dipl. oec. Jadranka hoteli d.o.o., Mali Lošinj, članica
 10.  doc. dr. sc. Marinko Rade, Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim Martin Horvat“, Rovinj, član
 11. Radovan Čepelak, dipl. ing., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 12. Marija Katušić, str. spec. oec., Ministarstvo zdravstva, administrativna tajnica
21. RADNA SKUPINA ZA IZRADU PRIJEDLOGA MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE
 1. izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. Sanjica Dolovski, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 3. Melinda Majksner, dipl. iur., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 4. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 5. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 6. Dunja Skoko Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 7. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 8. Višnja Grgurić Štimac, dr. med. Dent., Ministarstvo zdravstva članica
 9. Hrvoje Šušković, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, član 
 10. Kristina Sekačić, univ. mag. admin. sanit., Ministarstvo zdravstva, članica
22. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU POKOPA TE OBRASCU SUGLASNOSTI ZA POKOP POSMRTNIH OSTATAKA MRTVOROĐENOG DJETETA
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. prim. Vera Katalinić-Janković, dr. med., Ministarstvo zdravstva, zamjenica predsjednika
 3. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 5. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 6. Mia Popović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 7. Spomenka Uremović, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 8. prof. dr. sc. Vedrana Petrovečki. dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 9. dr. sc. Marijan Erceg, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 

 
23. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA DENTALNE MEDICINE
 1. prof. dr. sc. Željko Verzak, dr. med. dent., spec. pedodont, Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za stomatologiju, voditelj
 2. doc. dr. sc. Danijela Kalibović Govorko, dr. med. dent., spec. endodoncije i restaurat. dentalne medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Studij dentalne medicine, članica
 3. doc. dr. sc. Ivana Medvedec Mikić, dr. med. dent., spec. endodoncije i restaurat. dentalne medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Studij dentalne medicine, članica
 4. doc. dr. sc. Vlatka Leinert, dr. med. dent., spec. dentalne protetike, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij dentalne medicine, članica
 5. prof. dr. sc. Sonja Ribarić Pezelj, dr. med. dent., spec. oralne medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij dentalne medicine, članica
 6. Vesna Sokol, dr. med. dent., Ministarstvo zdravstva, članica
 7. Višnja Grgurić Štimac, dr. med. dent., Ministarstvo zdravstva, članica
 8. Marija Hađina, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 9. Marija Pederin, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 


 
24. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O ZNAKU PRISTUPAČNOSTI
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., pomoćnik ministra, Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 3. Gordana Mustač, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. Darijo Jurišić, mag. iur., Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, član
 5. mr. sc. Jasna Divić, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, članica,   -Tomislav Židov, mag. iur., Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, zamjenik članice
 6. Darko Grac, dipl. ing., Ministarstvo unutarnjih poslova, član
 7. Robert Čop, dipl. iur., Ministarstvo unutarnjih poslova, član
 8. Marijana Dumančić, dipl. socijalna radnica, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, članica
 9. Branimir Šutalo, prof., Grad Zagreb, član
 10. Ratmir Džanić, dipl. ing., Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, član


 
25. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA DODJELU I OBNOVU NAZIVA CENTRA IZVRSNOSTI I STANDARDIMA ZA DODJELU I OBNOVU NAZIVA REFERENTNOG CENTRA
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. prim., dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 4. Kristina Hrgar, dipl. iur., članica
 5. Zdravko Batarilo, dipl. med. teh., član
 6. Ana Pravdić, dipl. iur., članica
 7. Marija Pederin, dipl. iur., članica
 8. Gordana Mustač, dipl. iur., članica
 9. Mira Vlahov, dipl. iur., članica
 10. Ana Fistrić, bacc. admin. publ., članica  
26. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NORMATIVIMA I STANDARDIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KLINIKE, KLINIČKE BOLNICE I KLINIČKI BOLNIČKI CENTRI ZA DODJELU NAZIVA KLINIČKA USTANOVA I MJERILIMA ZA DODJELU NAZIVA SURADNA USTANOVA
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. prim., dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 4. Kristina Hrgar, dipl. iur., članica
 5. Zdravko Batarilo, dipl. med. teh., član
 6. Ana Pravdić, dipl. iur., članica
 7. Marija Pederin, dipl. iur., članica
 8. Gordana Mustač, dipl. iur., članica
 9. Mira Vlahov, dipl. iur., članica
 10. Ana Fistrić, bacc. admin. publ., članica
27. RADNA SKUPINA ZA IZRADU PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA I VISINU NAKNADE U VEZI S UTVRĐIVANJEM ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI I PRAVILNIKA O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA NADLEŽNOG TIJELA O PROMJENI ZDRAVSTVENOG STANJA VLASNIKA ORUŽJA KOJE UTJEČE NA ZDRAVSTVENU SPOSOBNOST ZA POSJEDOVANJE ORUŽJA
 1. izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 3. Ana Malenica, dr. med. dent., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. Ksenija Dugi, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 5. Ivana Muštra, Ministarstvo unutarnjih poslova, članica, Nataša Prišlin, Ministarstvo unutarnjih poslova, zamjena članice
 6. Dragoslav Topić, Ministarstvo unutarnjih poslova, član, Marijo Paj, Ministarstvo unutarnjih poslova, zamjena člana
 7. dr. sc. Valerija Bralić Lang, dr. med., Hrvatska liječnička komora, članica
 8. Ljiljana Jurković, dr. med., Hrvatska liječnička komora, članica
 9. doc. dr. sc. Tomislav Madžar, dr. med., Hrvatski liječnički zbor, član
 10. Tomislav Furlan, dr. med. spec., Hrvatsko društvo za medicinu rada i sporta, član
 11. mr. sc. Vladimir Bergman, Ministarstvo branitelja, član
 12. Ivica Akmadža, Ministarstvo branitelja, član
 13. mr. sc. Vinka Longin Peš, dipl. iur., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 14. Andreja Rožić Dizdar, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 15. prof. dr. sc. Željko Verzak, dr. med. dent., Hrvatski lovački savez, član,
            prof. dr. sc. Hrvoje Lalić, dr. med. spec., Hrvatski lovački savez, zamjena člana
28. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O PROCJENI ZDRAVSTVENIH TEHNOLOGIJA

1.    izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
2.    prof. dr. sc. Davor Vagić, dr. med., Hrvatska liječnička komora, član
3.    prof. dr. sc. Boris Brkljačić, dr. med., Hrvatski liječnički zbor, član
4.    Tea Strbad, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
5.    Hrvoje Šušković, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, član
6.    Romana Katalinić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
7.    mr. sc. Jasminka Katić-Bubaš, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
8.    Marija Pećanec, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
9.    dr. sc. Mirjana Huić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
10.  Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica


 
29. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O AKREDITACIJSKIM STANDARDIMA ZA BOLNIČKE ZDRAVSTVENE USTANOVE I NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O AKREDITACIJSKOM POSTUPKU

1.    izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
2.    Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
3.    Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
4.    Kristina Hrgar, dipl. iur. Ministarstvo zdravstva, članica
5.    Romana Katalinić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
6.    Mia Popović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
7.    mr. sc. Nada Vađić, mag. pharm., Ministarstvo zdravstva, članica
8.    Ljubica Lodeta Hoch, dr. med. vet., Ministarstvo zdravstva, članica
9.    Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
10. Ana Fistrić, bacc. admin. publ., Ministarstvo zdravstva, članica
11. Višnja Antolković Ilić, dipl. inform., Ministarstvo zdravstva, članica
12. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., Ministarstvo zdravstva, članica
13. Sandra Mihel, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
14. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 
30. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O STANDARDIMA KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. prim. dr. Milivoj Novak, dr. med., KBC Zagreb, član
 3. doc. dr. sc. Bojana Knežević, dr. med., KBC Zagreb, članica
 4. dr. sc. Sandra Oslaković, dr. med., Županijska bolnica Čakovec, članica
 5. prof. dr. sc. Jasminka Milas-Ahić, dr. med., KBC Osijek, članica
 6. prof. dr. Jasenka Škrlin, dr. med., KBC Dubrava, članica
 7. mr. sc. Vesna Ćerfalvi, dr. med., KBC Sestre milosrdnice, članica
 8. Lena Vranjković Petri, dr. med., KBC Split, članica
 9. Marin Repustić, dipl. med. tech., OB dr. Ivo Pedišić Sisak, član
 10. Slava Šepec, dipl. ms., Hrvatska komora medicinskih sestara, članica
 11. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 12. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 13. mr. sc. Dubravka Teskera, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 14. Carmen Hadžić Kostrenčić, mag. pharm., Ministarstvo zdravstva, članica
 15. Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 
 
31. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O PROCESNIM, TEHNIČKIM, ORGANIZACIJSKIM I SEMANTIČKIM STANDARDIMA OBRADE PODATAKA ZA STRUČNA I POSLOVNA PODRUČJA U ZDRAVSTVU
 1. mr. sc. Hrvoje Belani, dipl. ing. el., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. Igor Sušić, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, zamjenik voditelja
 3. Gordana Mustač, Ministarstvo zdravstva, članica
 4. Jelena Curać, dipl. ing., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 5. Marko Brkić, mag. soc., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 6. Mladen Novosel, dipl. ing., Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, član
 7. doc. dr. sc. Kristina Fišter, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, članica
 8. Zoran Zorica, struč. spec. ing. techn. inf., Hrvatski zavod za hitnu medicinu, član
 9. Slobodan Romac, dipl. ing., Hrvatsko udruženje za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima (GS1 Croatia), član
 10. doc. dr. sc. Miroslav Končar, dipl. ing., Udruga Health Level Seven Hrvatska (HL7 Hrvatska), član
 11. Ivan Pristaš, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 12. Tomislav Benjak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 13. Marko Brkić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 14. Ivan Cerovečki, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
32. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU PROVOĐENJA STRUČNOG NADZORA NAD RADOM PRUŽATELJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I DRUGIH OVLAŠTENIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA U PODRUČJIMA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI, UPRAVLJANJA ZDRAVSTVENOM INFORMACIJSKOM INFRASTRUKTUROM I PRIMJENOM OBVEZUJUĆIH OBRADA PODATAKA ZA STRUČNA I POSLOVNA PODRUČJA U ZDRAVSTVU
 1. mr. sc. Hrvoje Belani, dipl. ing. el., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. Višnja Antolković Ilić, dipl. inf., Ministarstvo zdravstva, zamjenica voditelja
 3. Jelena Curać, dipl. ing., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 4. Igor Sušić, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, član
 5. Gordana Mustač, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 6. Mirjana Tadić, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
33. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. Igor Sušić, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, član
 3. Jelena Curać, dipl. ing., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 4. dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med., spec. javnog zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 5. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 6. Marko Brkić, mag. soc., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 7. Željka Draušnik, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 8. Gordana Mustač, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 9. Višnja Grgurić Štimac, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 10. Bojana Budimir, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 11. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 12. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 13. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., Ministarstvo zdravstva, članica
 14. mr. sc. Hrvoje Belani, dipl. ing. el., Ministarstvo zdravstva, član
34. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O OPSEGU I SADRŽAJU TE NAČINU VOĐENJA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. Jelena Curać, dipl. ing., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 3. Gordana Mustač, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 5. Ivan Cerovečki, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 6. Željka Draušnik, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 7. Sanja Predavec, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 8. Vesna Sokol, dr. med. dent., Ministarstvo zdravstva, članica
 9. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 10. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 11. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., Ministarstvo zdravstva, članica
35. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O KRIVOTVORENJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA I SLIČNIM KAŽNJIVIM DJELIMA KOJA UKLJUČUJU PRIJETNJE JAVNOM ZDRAVLJU
 1. Marija Pećanac, Ministarstvo zdravstva, voditeljica
 2. Gordana Gregorović, Ministarstvo zdravstva, članica
 3. Dragutin Perina, Ministarstvo zdravstva, član
 4. Marija Filipović, Ministarstvo zdravstva, članica
 5. Helena Hušnjak, Ministarstvo pravosuđa, član
 6. Marko Vrkljan, Ministarstvo unutarnjih poslova, član
 7. Miljenko Vuić, Ministarstvo poljoprivrede, član, Iva Gruden Zdunić, Ministarstvo poljoprivrede, zamjena člana
 8. Ines Živčić, Ministarstvo financija, Carinska uprava, članica
 9. Rajka Truban Žulj, Agencija za lijekove i medicinske proizvode, članica
 10. Žana Rebac Jirouš, Hrvatska udruga poslodavaca, članica, Antoaneta Perić, Hrvatska udruga poslodavaca, zamjena članice
36. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU OBRADE PODATAKA U CEZIH-U, NAJS-U I DRUGIM ZDRAVSTVENIM NACIONALNIM I INSTITUCIONALNIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA U ZDRAVSTVU, NAČINU ČUVANJA I ZAŠTITE ZDRAVSTVENIH PODATAKA I IZRADE ZDRAVSTVENIH POKAZATELJA, STANDARDIZIRANE OBRASCE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ZDRAVSTVENIH PODATAKA, SADRŽAJ, POPIS I OPIS ZDRAVSTVENIH REGISTARA I EVIDENCIJA U PODRUČJU ZDRAVSTVA
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. Jelena Curać, dipl. ing., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 3. Arna Bogadi, dipl. iur., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 4. dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 5. doc. dr. sc. Ivan Benjak, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 6. Marko Brkić, mag. sociologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 7. Dejan Vukelić, dipl. ing., Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, član
 8. mr. sc. Hrvoje Belani, dipl. ing. el., Ministarstvo zdravstva, član
 9. Igor Sušić, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, član
 10. Vesna Lončar, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 11. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 12. Branka Grantverger, mr. pharm., Ministarstvo zdravstva, članica
 13. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 14. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., Ministarstvo zdravstva, članica
37. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA PRIZNAVANJE MEĐUNARODNE AKREDITACIJE

 
 
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, član
 3. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 5. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 6. Kristina Hrgar, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 7. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., Ministarstvo zdravstva, članica
 8. mr. sc. Nada Vađić, mag. pharm., Ministarstvo zdravstva, članica
 9. Ljubica Lodeta Hoch, dr. med. vet., Ministarstvo zdravstva, članica
 10. Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
38. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRASCA IZVJEŠĆA O PROVOĐENJU AKTIVNOSTI UTVRĐENIH PLANOM I PROGRAMOM MJERA ZA OSIGURANJE, UNAPRJEĐENJE, PROMICANJE I PRAĆENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. prim. dr. Milivoj Novak, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 3. doc. dr. sc. Bojana Knežević, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 4. dr. sc. Sandra Oslaković, dr. med., Županijska bolnica Čakovec, članica
 5. prof. dr. sc. Jasminka Milas-Ahić, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, članica
 6. prof. dr. Jasenka Škrlin, dr. med., KB Dubrava, članica
 7. mr. sc. Vesna Ćerfalvi, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, članica
 8. Lena Vranjković Petri, dr. med., Klinički bolnički centar Split, članica
 9. Marin Repustić, dipl. med. tech., Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, član
 10. Slava Šepec, dipl. ms., Hrvatska komora medicinskih sestara, članica
 11. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 12. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 13. mr. sc. Dubravka Teskera, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 14. Carmen Hadžić Kostrenčić, mag. pharm., Ministarstvo zdravstva, članica
 15. Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
39. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PLANA I PROGRAMA MJERA ZA OSIGURANJE, UNAPRJEĐENJE, PROMICANJE I PRAĆENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. dr. sc. Mirjana Huić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 3. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. mr. sc. Nada Vađić, mag. pharm., Ministarstvo zdravstva, članica
 5. Carmen Hadžić Kostrenčić, mag. pharm., Ministarstvo zdravstva, članica
 6. Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
40. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU UVJETA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČLANOVA POSADE POMORSKIH BRODOVA, BRODICA I JAHTI
 1. Ana Malenica, dr. med. dent., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
 2. Ana Marija Batinović, dipl. ing., Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, članica
 3. Ivona Anić, mag. iur., Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, članica
 4. Milena Matulić, dr. med. spec.,  Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za medicinu rada, članica
 5. Neven Varljen, dr. med. spec., Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za medicinu rada, član
 6. Ksenija Dugi, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
41. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU I MJERILIMA ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU KONOPLJE U MEDICINSKE SVRHE
 1. prof. dr. sc. Josip Čulig, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, član
 2. prof. dr. sc. Dijana Zadravec, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“, članica
 3. prof. dr. sc. Vladimir Trkulja, dr. med., Medicinski fakultet Zagreb, član
 4. Irena Brčić Karačonji, Institut za medicinska istraživanja, članica
 5. prof. dr. sc. Milan Pospišil, Agronomski fakultet, član
 6. prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, članica
 7. Ana Soldo, mag. pharm., Hrvatska ljekarnička komora, članica
 8. Dražen Rastović, dipl. iur., Ministarstvo unutarnjih poslova, član
 9. mr. sc. Ines Gmajnički, Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, članica
 10. Sanja Krnić Bastać, Ministarstvo poljoprivrede, članica
 11. dr. sc. Ivan Bašić, Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode, član
 12. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 13. Anita Golubić, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 14. Gordana Mustač, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 15. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
42. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU PROVOĐENJA IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE, KEMOPROFILAKSE PROTIV ZARAZNIH BOLESTI TE O OSOBAMA KOJE SE MORAJU PODVRGNUTI TOJ OBVEZI
 1. prim. Vera Katalinić Janković, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
 2. prof. dr. sc. Vesna Jureša, dr. med. spec. školske medicine, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, članica
 3. Spomenka Uremović, dr. med., Državni inspektorat, članica
 4. Dragan Soldo, dr. med., Hrvatsko društvo obiteljskih doktora, član
 5. prim. Bernard Kaić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 6. Đurđa Španović, dr. med., Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, članica
 7. Tanja Bedovec, struč. spec. oec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 8. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
 9. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 10. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., Ministarstvo zdravstva, članica
43. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DJELATNOSTI U ZDRAVSTVU
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. Bojan Vidović, dipl. iur., član
 3. Petra Horvat, mag. iur., članica
 4. Mirjana Tadić, dipl. iur., članica
 5. Marija Pederin, dipl. iur., članica
 6. Zdravko Batarilo, dipl. med. teh., član
 7. Snježana Matić, struč. spec. oec., članica
 8. Kristina Pek, struč. spec. admin. publ., univ. mag. admin. sanit., članica
44. OPERATIVNO - RADNA SKUPINA ZA SEMANTIČKE STANDARDE U PROVEDBI PROJEKTA Deployment of Cross Border eHealth Services in Croatia – CEF eHealth
 1. Tanja Bedovec, struč. spec. oec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, voditeljica
 2. Andreja Matkun, struč. spec. oec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, zamjenica voditeljice
 3. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. doc. dr. sc. Kristina Fišter, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, članica
 5. Kristina Gomirac Vitas, mag. pharm., MBA, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 6. mr. sc. Martina Kavur Majer, mag. pharm., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 7. Ana Kelemen, struč. spec. ing. inf. teh., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 8. Igor Sušić, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, član
 9. Domina Vusio, mag. soc., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
45. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O POSTUPKU IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI U MINISTARSTVU ZDRAVSTVA
 1. Mira Antunović, dipl. pol., voditeljica
 2. Zlata Kedžo, dipl. iur., zamjena voditeljice
 3. Marija Pećanac, dipl. iur., članica
 4. Tomislav Heinrich Stockinger, dipl. iur., član
 5. Igor Sušić, dipl. ing. brodogradnje, član
 6. Milan Mirko, mag. oec., član
 7. Gordana Pehnec Guvo, dipl. iur., članica
 8. Ivana Balenović, mag. polit., članica
 9. Marija Hađina, dipl. iur., članica
 10. Graciela Makar, mag. iur., članica
 11. Rosanna Stanić, mag. pharm., članica
 12. Denis Frketić, mag. ing. techn. aliment., član
 13. Helena Prizmić Lozo, prof. psih., članica
 14. Mirjana Vuković, dr. dent. med., članica
 15. Ana Ljubas, dipl. iur., članica
 16. Matej Jadro, mag. oec., član
 17. Margareta Ribić Varga, univ. mag. admin. sanit., članica
 18. Mario Vukoja, dipl. iur., član
 19. Danijela Mandić, dr. med. dent., članica
 20. Ksenija Krajnović, dr. med. dent., članica
 21. Davorka Šuvak, dipl. oec., članica
46.ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT
 1. izv. prof. dr. sc. Zoran Zoričić, spec. psihijatrije, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, voditelj
 2. Mirjana Orban, dr. med. spec. psih., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, članica
 3. Romana Katalinić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. Anita Golubić, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 5. Vedran Soldo, struč. spec. oec., Ministarstvo zdravstva, član
 6. dr. sc. Jadranka Ivandić Zimić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 7. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med., specijalist javnog zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
47. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM
 1. Dunja Skoko Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
 2. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 3. Gordana Mustač, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. Marijana Pavlić, prof. def., Ministarstvo zdravstva, članica
 5. Graciela Makar, mag. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 6. Sandra Jukić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, članica
 7. Đurđica Blažinkov Živković, dr. med., Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, članica
 8. Marica Mirić, dipl. ing., Zajednica osoba s invaliditetom Hrvatske, članice
 9. Iva Perin Tomičić, dipl. iur., Agencija za zaštitu osobnih podataka, članica
 10. Nikolina Novaković, mag. Iur., Agencija za zaštitu osobnih podataka, članica
48. ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA TE PROVJERE ZNANJA O ZAŠTITI OD OPASNIH KEMIKALIJA
1. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, voditelj
2. mr. sc. Ivana Vrhovac Filipović, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
3. Silva Kajić, dipl. kem. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
4. Romana Grizelj, dipl. ing. preh. teh., Ministarstvo zdravstva, članica
5. Zdravko Lovrić, dipl. ing., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
49. ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O KEMIKALIJAMA TE O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE PODATAKA IZ OČEVIDNIKA
1. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, voditelj
2. mr. sc. Ivana Vrhovac Filipović, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
3. Silva Kajić, dipl. kem. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
4. Romana Grizelj, dipl. ing. preh. teh., Ministarstvo zdravstva, članica
5. Zdravko Lovrić, dipl. ing., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član 
50. ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE, STAVLJANJA NA TRŽIŠTE I KORIŠTENJA OPASNIH KEMIKALIJA
1. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, voditelj
2. mr. sc. Ivana Vrhovac Filipović, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
3. Silva Kajić, dipl. kem. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
4. Romana Grizelj, dipl. ing. preh. teh., Ministarstvo zdravstva, članica
5. Zdravko Lovrić, dipl. ing., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
51. ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SKLADIŠTENJU OPASNIH KEMIKALIJA KOJE DJELUJU U OBLIKU PLINA
1. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, voditelj
2. mr. sc. Ivana Vrhovac Filipović, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
3. Silva Kajić, dipl. kem. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
4. Romana Grizelj, dipl. ing. preh. teh., Ministarstvo zdravstva, članica
5. Zdravko Lovrić, dipl. ing., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
52. ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TROŠKOVIMA VEZANIMA ZA STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE BIOCIDNIH PROIZVODA NA TRŽIŠTE
1. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, voditelj
2. mr. sc. Ivana Vrhovac Filipović, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
3. Silva Kajić, dipl. kem. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
4. Romana Grizelj, dipl. ing. preh. teh., Ministarstvo zdravstva, članica
5. mr. sc. Rajka Turk, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, članica
53. ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O RADNOPRAVNOM STATUSA LIJEČNIKA U JAVNOJ SLUŽBI
Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o radnopravnom statusu liječnika u javnoj službi
 1. Tomislav Dulibić, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. dr. sc. Krešimir Luetić, dr. med., Hrvatska liječnička komora, član
 3. Ivana Šmit, dr. med., Hrvatska liječnička komora, članica
 4. Mijo Karaula, dipl. iur., Hrvatska liječnička komora, član
 5. prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., Hrvatski liječnički zbor, član
 6. prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med., Hrvatski liječnički zbor, članica
 7. prof. dr. sc. Boris Brkljačić, dr. med., Hrvatski liječnički zbor, član
 8. Ivona Matišić, mag. oec., Hrvatski liječnički zbor, članica
 9. Dražen Jurković, dr. med., Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, član
Tanja Paun, mag. iur., Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, zamjena člana
mr. sc. Ante Klarić, dipl. iur., Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, zamjena člana
 1. Vilim Ribić, Matica Hrvatskih sindikata, član
Mirela Bojić, Matica hrvatskih sindikata, zamjena člana
 1. Željko Štogl, Nezavisni hrvatski sindikati, član
 2. prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, dr. med., Hrvatska udruga poslodavaca, član
Marijana Filipić, Hrvatska udruga poslodavaca, zamjena člana
 1. mr. sc. Renata Čulinović-Čaić, dr. med., Hrvatski liječnički sindikat, član
 2. Igor Tripalo, dr. med., Hrvatski liječnički sindikat, član
 3. mr. sc. Ivica Babić, dr. med., Hrvatski liječnički sindikat, član
 4. Srečko Posavec, dipl. iur., Hrvatski liječnički sindikat, član
 5. Kristina Hrgar, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 6. Vesna Lončar, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 7. Ana Pravdić, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 8. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 9. Sanjica Kiš, struč. spec. oec., Ministarstvo zdravstva, članica
 10. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 11. mr. sc. Jasminka Katić-Bubaš, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
54. ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA
Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
 
 
 1. Tomislav Dulibić, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. prof. dr. sc. Davor Vagić, dr. med., Hrvatska liječnička komora, član
 3. prim. Boris Ujević, dr. med., Hrvatska liječnička komora, član
 4. Samija Ropar, dr. med., Hrvatska liječnička komora, članica
 5. Dražen Jurković, dr. med., Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, član
Tanja Paun, mag. iur., Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, zamjena člana
mr. sc. Ante Klarić, dipl. iur., Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, zamjena člana
 1. Anica Prašnjak, Matica Hrvatskih sindikata, članica
Ivana Šepak-Robić, Matica hrvatskih sindikata, zamjena članice
 1. Željko Štogl, Nezavisni hrvatski sindikati, član
 2. prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, dr. med., Hrvatska udruga poslodavaca, član
Marijana Filipić, Hrvatska udruga poslodavaca, zamjena člana
 1. Stjepan Topolnjak, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, član
Tajana Drakulić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, zamjena člana
 1. Mario Gazić, Hrvatska komora medicinskih sestara, član
 2. Ana Ljubas, Hrvatska komora medicinskih sestara, članica
 3. mr. sc. Renata Čulinović-Čaić, dr. med., Hrvatski liječnički sindikat, članica
 4. Igor Tripalo, dr. med., Hrvatski liječnički sindikat, član
 5. Linda Rossini Gajšak, dr. med., Hrvatski liječnički sindikat, članica
 6. Gordan Žanić, dipl. oec., Ministarstvo zdravstva, član
 7. Kristina Hrgar, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 8. Vesna Lončar, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 9. Ana Pravdić, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 10. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 11. Sanjica Kiš, struč. spec. oec., Ministarstvo zdravstva, članica
 12. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 13. Hrvoje Tomljenović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
55. ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
 
 1. Tomislav Dulibić, Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. Dragan Tokić, Ravnateljstvo policije, Ministarstvo unutarnjih poslova, član
 3. Franjo Podhraški, Ravnateljstvo policije, Ministarstvo unutarnjih poslova, član
 4. Davor Posilović, Policijska uprava zagrebačka, član
 5. Mladen Vlaić, Policijska uprava zagrebačka, član
 6. Darko Majstorović, Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, član
 7. Katica Boban, Državni inspektorat Republike Hrvatske, članica
 8. Spomenka Uremović, Državni inspektorat Republike Hrvatske, članica
 9. Sanja Kurečić Filipović, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 10. Sanja Jakopčić Car, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 11. Marija Pećanac, Ministarstvo zdravstva, članica
 12. Dunja Skoko-Poljak, Ministarstvo zdravstva, članica
 13. Jurica Kešina, Ministarstvo zdravstva, član
 14. Velibor Drakulić, Ministarstvo zdravstva, član
 15. Jasminka Katić Bubaš, Ministarstvo zdravstva, članica
 16. Petra Horvat, Ministarstvo zdravstva, članica
56. ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POJEDINIM OBLICIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENOG TURIZMA TE STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE
ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POJEDINIM OBLICIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENOG TURIZMA TE STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE
 
 1. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
Kristina Ognjenović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, zamjena člana
 1. Mirjana Vuković, dr. med. dent., Ministarstvo zdravstva, članica
 2. Anđelka Bedrica, mag. pharm., Ministarstvo zdravstva, članica
 3. doc. dr. sc. Marinko Rade, Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj, član
 4. Marcel Medak, univ. spec. oec., Zajednica hrvatskog turizma HGK, član
57. ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU
ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU
 
 1. Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing. preh. tehn., Ministarstvo zdravstva, predsjednica
 2. Jelka Lesar, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 3. Marija Pašalić, dipl. ing. biotechn., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 5. dr. sc. Nino Dimitrov, sveuč. spec. ekoing., dipl. ing., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 6. Dubravka Marija Kreković, dipl. ing., Hrvatsko zavod za javno zdravstvo, članica
 7. Milica Šimić, dipl. inž., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, članica
 8. Zrinka Kos, dipl. inž., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, članica
 9. Tatjana Burić, dipl. inž., Državni inspektorat Republike Hrvatske, članica
 10. Anđa Puljiz, dipl. inž., Državni inspektorat Republike Hrvatske, članica
 11. Kristina Vuljanić, dipl. inž., Državni inspektorat Republike Hrvatske, članica
 12. Đino Zmijarević, dipl. ing. agr., Hrvatske vode, član
 13. dr. sc. Marija Đuroković, dipl. ing. kem., Institut IGH d.d., članica
 14. Držislav Dobrinić, Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva i državne imovine, član
 15. Lidija Škec, Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva i državne imovine, članica