ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

  1. doc. prim. Irena Jukić, dr. med., Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Marina Samardžija, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, članica
  3. prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka, članica
  4. doc. dr. sc. Slavica Dajak, dr. med., Klinički bolnički centar Split, članica
  5. doc. dr. sc. Ines Bojanić, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
  6. dr. sc. Ana Hećimović, dr. med., Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, članica
  7. prim. Tomislav Vuk, dr. med., Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, član
  8. dr. sc. Tiha Vučemilo, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, članica
  9. Branka Malnar Grubišić, dipl. psih., Ministarstvo zdravstva, članica
  10. Helena Prizmić Lozo, prof. psih., Ministarstvo zdravstva, članica

Povjerenstvo za transfuzijsku medicinu