ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU I PROMICANJE PRAVA PACIJENATA

1. prim. dr. sc. Sandra Bašić-Kinda, dr. med., Hrvatska udruga pacijenata, predsjednica
2. Josip Perić, dipl. iur., Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata, član
3. Mira Dajčić, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, članica
4. Tamara Marinković, dipl. novinarka, Hrvatska izvještajna novinska agencija, članica
5. mr. sc. Jasminka Katić-Bubaš, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
6. Božica Šarić, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
7. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica


Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu i promicanje prava pacijenataOdluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenataOdluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenataOdluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenataOdluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo za zastitu i promicanje prava pacijenata