ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA ZA RAZVRSTAVANJE BOLNICA U KATEGORIJE

 1. izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić, dr. med., Ministarstvo zdravstva – voditelj
 2. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva – članica
 3. Anita Milas – Anzić, dr. med., Ministarstvo zdravstva – članica
 4. Velibor Drakulić, dr. med., Ministarstvo zdravstva – član
 5. Marija Pederin, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva - članica
 6. Tatjana Pandak, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – članica
Olivija Holjac, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – zamjena članice
 1. Mario Trošelj, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo – član
Željka Draušnik, dr. med., univ. mag. med., spec. Hrvatski zavod za javno zdravstvo – zamjena člana
 1. Željko Čulina, dr. med., Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske – član
mr. Sandra Čubelić, dr. med., Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske – zamjena člana
 1. prof. dr. sc. Marko Brinar, dr. med., Hrvatski liječnički zbor - član
 2. prof. dr. sc. Davor Vagić, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice – član
 3. prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka – član
 4. doc. dr. sc.  prim. Josip Samardžić, dr. med., Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod - član
 5. prim. Marina Kovač, dr. med., Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot Popovača - članica
 6. Denis Kovačić, dr. med., Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – član
 7. Nataša Starešinčić, mag. physioth., Ministarstvo zdravstva – članica
 8. Nataša Marijanović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva – članica
 9. Ana Gluhinić, bacc. med. techn., Ministarstvo zdravstva – članica

Odluka-Radna skupina-Pravilnik za razvrstavanje bolnica u kategorije