ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU STRUČNE PODLOGE ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI

 1. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
 2.  Ivana Portolan Pajić, dr. med., univ. mag. sanit. publ., Ministarstvo zdravstva, članica
 3.  Damir Važanić, mag. med. techn., Hrvatski zavod za hitnu medicinu, član
 4.  Vedran Drljača, dipl. iur., Hrvatski zavod za hitnu medicinu, član
 5.  Svijetlana Stojanović Brenko, bacc. med. techn., Udruga hitna uživo 194, članica
 6.  Danijel Šota, med. techn., Hrvatski sindikat hitne medicine, član
 7.  Gordana Antić, dr. med. spec. hitne medicine, Hrvatska udruga djelatnika HMP, članica
 8.  Maja Svetec, dr. med. spec. hitne medicine, Hitni bolnički prijemi, članica
 9.  Mario Gazić, mag. med. techn., Hrvatska komora medicinskih sestara, član
 10.  Alen Babacanli, spec. hitne medicine, Hrvatska liječnička komora, član
 11.  Snježana Dragičević, mag. med. techn., Klinička bolnica Dubrava, članica
 12. Krešimir Božić, dipl. iur., Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, član
 

ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE


Odluka o dopuni Odluke