Postupci nabave usluga

Poziv za dostavu Ponude za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi usluge sanitetskog cestovnog prijevoza organa, pacijenata (uz pratnju liječnika prema potrebi) i transplantacijskih timova  

Poziv na dostavu ponuda-SVIM

Zahtjev za prikupljanje ponuda - tender 24.rujna 2014. - ZAŠTITARI

Zahtjev za prikupljanje ponuda-tender

Zahtjev za prikupljanje ponuda za prijevode

Zahtjev za dostavu ponuda Prijevodi za MZ (2)
Pojašnjenje Prijevodi za MIZ 2014

Zahtjev za prikupljanje ponuda za zdravstvene preglede

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda tender[1]

 

ZDRAVSTVENI PREGLED 2014 MINISTARSTVO ZDRAVLJA
BOLNICE SISTEMATSKI PONUDA AA KSAVER

 

Zahtjevi za prikupljanje ponuda za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi usluga iz Dodatka II. B. Zakona o javnoj nabavi

Nabava usluga izobrazbe kadrova putem održavanja tečaja engleskog jezika za potrebe Ministarstva zdravljaNabava zaštitarskih usluga za potrebe Ministarstva zdravlja u 2014. godiniZahtjev za prikupljanje ponuda tender[1]
ZDRAVSTVENI PREGLED 2014 MINISTARSTVO ZDRAVLJA(1)
BOLNICE SISTEMATSKI PONUDA AA KSAVER(1)
BOLNICE SISTEMATSKI PONUDA AA KSAVER(1)
ZDRAVSTVENI PREGLED 2014 MINISTARSTVO ZDRAVLJA(1)
Zahtjev za prikupljanje ponuda tender[1]
ZDRAVSTVENI PREGLED 2014 MINISTARSTVO ZDRAVLJA(1)