Europski dan darivanja i presađivanja organa, 12. listopada 2019. 12.

Pozivamo voditelje jedinica intenzivne medicine, bolničke transplantacijske koordinatore, kao i sve djelatnike koji sudjeluju u donorskom programu da se priključe stručnom programu Vijeća Europe u sklopu obilježavanja Europskog dana darivanja i presađivanja organa 12. listopada. Program i registracija za sudjelovanje na stručnoj konferenciji dostupni su na sljedećoj poveznici: https://www.edqm.eu/en/events/eodd-conference-live-broadcast-12-october-2019