Informacije s 3. sastanka pregovaračkih odbora za sklapanje izmjena i dopuna kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja