Poziv nefrolozima i transplantacijskim kirurzima za sudjelovanje u ERA-EDTA istraživanja u sklopu EU projekta EDITH