Javni poziv za iskaz interesa i dostavu ponuda za suorganizaciju međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ tijekom HR PRES