Stavljanje na tržište duhanskih proizvoda u koje su dodane svojstvene arome

Obavijest o novinama u vezi  stavljanja na tržište duhanskih proizvoda u koji su dodane svojstvene arome (aroma mentola) od 20. svibnja 2020. godine
 
Člankom 8. stavkom 1. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („Narodne novine“, br. 45/17 i 114/18) zabranjeno je stavljanje na tržište duhanskih proizvoda u koji su dodane svojstvene arome.
 
Od navedene zabrane izuzeta je uporaba aditiva koji su ključni za proizvodnju duhanskih proizvoda, primjerice šećera radi nadomjestka šećera koji se gubi tijekom postupka sušenja, pod uvjetom da ti aditivi ne rezultiraju proizvodom svojstvene arome i ne povećavaju na znatan ili mjerljiv način stvaranje ovisnosti, toksičnost ili CMR svojstva proizvoda.
 
Člankom 8. stavkom 4. navedenoga Zakona, zabranjuje se stavljanje na tržište duhanskih proizvoda koji sadrže aromatične tvari u bilo kojem od svojih sastavnih dijelova kao što su filtri, papiri, pakiranja, kapsule ili bilo kakva tehnička obilježja koja omogućuju izmjenu mirisa ili okusa duhanskog proizvoda ili jačine njihova dima. Filtri, papiri i kapsule ne smiju sadržavati duhan niti nikotin.
 
Sukladno stavku 7. istoga članka, duhanski proizvodi, osim cigareta i duhana za samostalno motanje, izuzimaju se iz zabrana utvrđenih u stavcima 1. i 4. navedenoga članka.
 
Člankom 51. stavkom 2. navedenoga Zakona, propisano je da se na duhanske proizvode sa svojstvenom aromom, čiji opseg prodaje na području cijele Europske unije predstavlja 3% ili više u pojedinoj proizvodnoj kategoriji, odredbe članka 8. navedenoga Zakona primjenjuju od 20. svibnja 2020. godine.
 
Slijedom navedenoga, svi proizvodi s mentolom  moraju se ukloniti s tržišta do 20. svibnja 2020. godine i u vezi s navedenim nije propisano dodatno prijelazno razdoblje ili određene iznimke.
 
Svi subjekti u poslovanju s duhanskim proizvodima dužni su uskladiti u cijelosti svoj rad i poslovanje do 20. svibnja 2020. godine, sa zabranom stavljanja na tržište duhanskih proizvoda u koji su dodane svojstvene arome, u ovom slučaju arome mentola.