Uputa za dostavu godišnjeg izvješća za elektroničke cigarete i spremnike za ponovno punjenje na tržištu Republike Hrvatske

Uputa za dostavu godišnjeg izvješća za elektroničke cigarete i spremnike za ponovno punjenje na tržištu Republike Hrvatske (Annual report)
Sukladno odredbi čl. 19. stavka 10. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda ( „Narodne novine“,  broj 45/17 i 114/18), proizvođači i uvoznici elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje obvezni su najkasnije do 31. ožujka tekuće godine  za prethodnu godinu Ministarstvu zdravstva podnijeti:
 
a) sveobuhvatne podatke o obujmu prodaje prema robnoj marki i vrsti proizvoda
 
b) informacije o preferencijama raznih potrošačkih skupina, uključujući mlade osobe, nepušače i glavne skupine trenutačnih korisnika
 
c) načine prodaje proizvoda
 
d) sažetke svih istraživanja tržišta provedenih u vezi s gore navedenim na hrvatskom jeziku, uključujući njihov prijevod na engleski jezik.
 
 
Što sve uključuje izvješće?
 
 
Identifikacijski broj proizvoda/ Product EC-ID--EC-ID svakog proizvoda koji se prijavljuje. Ako je proizvod izmijenjen, a to je rezultiralo novim brojem EC-ID, izvještaj za raniju varijantu treba biti pod novim brojem .
Vrsta proizvoda / Product type -kao što je navedeno prilikom prijave putem EU CEG.
Robna marka proizvoda/ Brand - svaka robna marka mora biti navedena posebno.
Način prodaje/ Mode of sale- molimo navesti način prodaje, npr. na maloprodajnom mjestu, putem interneta, prekograničnom prodajom  na daljinu i sl.
Obujam prodaje/Sales volumes - ovaj podatak treba biti naveden za svaku robnu marku posebno, ako je moguće. Ako se elektroničke cigarete prodaju u različitim pakiranjima, molimo navesti ukupnu količinu proizvoda na kojeg se odnose podaci.
Za spremnike za ponovno punjenje podaci o obujmu prodaje trebaju biti izraženi kao ukupni volumen u mililitrima ( ml).
Istraživanje tržišta/ Market surveys- uključuje sažetak nalaza istraživanja tržišta obavljenih tijekom izvještajnog razdoblja.
Dodatne informacije / Additional information -uključuju sve informacije o najčešćim korisnicima tijekom izvještajnog razdoblja i preferencijama različitih  grupa potrošača.
Pojedinosti  podnositelja i pojedinosti za kontakt za sve upite/ Details of the submitter company and contact details for any enquiries - ovi podaci nisu potrebni  ako  su isti kao podaci zabilježeni u EU-CEG-u.
 
Kako podnijeti godišnje izvješće?
 
Podaci o godišnjoj prodaji elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje, podnose se na pojednostavljenom formatu za izvješćivanje-obrascu pod nazivom ANNUAL REPORT.
 

 
Individualni podaci o prodaji mogu se dostaviti i kroz portal EU-CEG .
Jedna tablica može se koristiti za izvješćivanje o svim vašim proizvodima i poslati elektroničkom poštom na adresu
 
 tpdreport@miz.hr
 
Sve potrebne dodatne informacije, kao što su sažeci marketinških istraživanja ili preferencija potrošača, mogu se dostaviti na navedenu elektroničku adresu, a svi podaci koji su svojom veličinom preveliki za dostavu putem elektroničke pošte, moguće je dostaviti spremljene na CD  na adresu :
 
Ministarstvo zdravstva
Samostalni sektor za javnozdravstvenu zaštitu
Godišnje izvješće o  elektroničkim cigaretama i spremnicima za ponovno punjenje
10 000 Zagreb, Ksaver 200 a
 
 
Ministarstvo zdravstva vodi računa i uvažava zaštitu svih podataka koje su proizvođači i uvoznici prilikom dostave bilo kojih obveznih podataka  označili kao poslovnu tajnu s napomenom da je sve informacije prikupljene temeljem odredbi članka 19. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („ Narodne novine“, broj 45/17 i 114/18) dužno staviti na raspolaganje Europskoj Komisiji i drugim državama članicama.
 
Budući da je obveza Republike Hrvatske praćenje razvoja tržišta u pogledu elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje, dostavljeni podaci mogu biti objavljeni u nekom izvješću, ali bez navođenja naziva proizvoda i proizvođača.
 
 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na elektroničku adresu


pravna_podrska_usi@miz.hr